Inici > Projectes i xarxes europees > Projecte europeu RESTART MED!

Projecte europeu RESTART MED!

Revitalization of Sustainable Tourism Across Regions in The MEDiterranean

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) va participar com a sòcia en el projecte europeu de capitalització RESTART MED!, que va començar el setembre del 2021 i va acabar el setembre del 2023.  

El projecte va tenir, a més de l’ACT, cinc socis més:  

A Catalunya, RESTART MED! també va comptar amb la implicació de la Diputació de Barcelona i amb la participació de l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (ASCAME). 

El projecte tenia un pressupost global d’1,11 milions d’euros i va finalitzar l’octubre del 2023. Va ser cofinançat al 90% mitjançant el programa de cooperació transfronterera de la conca mediterrània ENI CBC Med 2014-2020. Aquest programa forma part de l’instrument europeu de veïnatge (ENI en anglès), la finalitat del qual és fomentar la cooperació transfronterera (CBC en anglès) entre els països d’ambdues ribes del Mediterrani (MED) amb l’objectiu principal de crear una zona de pau, estabilitat, prosperitat i bon veïnatge. 

RESTART MED! va crear una xarxa mediterrània de turisme sostenible en què es van incloure recursos i bones pràctiques de turisme sostenible a la Mediterrània: http://medsustainabletourism.net/. Al vídeo s’expliquen els reptes del turisme a la Mediterrània i les solucions que hi aporta el projecte. 

A Catalunya, durant el 2022 es van fer sis sessions de formació sobre turisme i sostenibilitat en el marc de #formacióturismecat, amb un total de 104 participants tant del sector públic com del privat i de la societat civil. Les sessions, centrades a proporcionar teoria i eines pràctiques per crear i promocionar productes de turisme sostenible, estaven orientades al sector privat, que, posteriorment, va poder sol·licitar subvencions per a la promoció de productes de turisme sostenible. 

En un sentit més ampli, el projecte ha establert una comunitat de 148 persones interessades en turisme i sostenibilitat i ha organitzat dues conferències sobre «Turisme sostenible a la Mediterrània», una a Tunísia i una altra a Jordània, en què tres de les cinc empreses catalanes subvencionades van poder presentar les seves iniciatives en aquest àmbit. 

L’ACT, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, ha fet el seguiment de la implementació de cinc iniciatives de turisme sostenible subvencionades. Aquest suport financer tenia com a objectiu promoure aspectes de sostenibilitat ambiental, sociocultural o socioeconòmica. Cada iniciativa seleccionada havia de ressaltar almenys dos d’aquests tres aspectes com a condició per poder sol·licitar les subvencions. Les propostes implementades van ser: 

  • «Agència de secrets», de Turismo Vivencial (4.000 euros): promoció i màrqueting d’una experiència immersiva a Vilanova i la Geltrú, destinada a viatgers sèniors interessats a descobrir racons amagats. 
  • «Casa Bigodé» d’Envall Cooperativa (5.000 euros): desenvolupament i difusió de l’agenda cultural de Casa Bigodé mitjançant activitats atractives, utilitzant xarxes socials i materials promocionals. 
  • «La Manreana» de Juneda (5.000 euros): reforç de la presència en línia amb una renovació del lloc web i la millora del motor de vendes. 
  • «Camí de Buda» de Riu a l’Ebre (3.600 euros): promoció d’una experiència en bicicleta i caiac al riu Ebre, amb la creació de material audiovisual i fotogràfic nou i de qualitat. 
  • «Gimcana catalana» de Gymkana Digital Turística (2.400 euros): promoció mitjançant campanyes estratègiques a les xarxes socials i la col·laboració amb influenciadors coneguts, amplificant l’abast i l’impacte d’aquesta experiència turística interactiva. 

Per al sector públic, el projecte va fer un testatge de la “Guia per analitzar la sostenibilitat de les polítiques turístiques a Catalunya”. La guia inclou una llista de control (checklist) que es posa al servei dels responsables de la creació i la implementació de polítiques de turisme a Catalunya.  

Durant el 2023, es van organitzar sessions amb els consells comarcals de l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Berguedà i les Garrigues, en les quals es va utilitzar la llista de control com a punt de partida per analitzar les polítiques en l’àmbit comarcal. Consulta’n els resultats aquí

Finalment, el projecte va dur a terme quatre tallers presencials i un en línia amb participants de la societat civil, el sector acadèmic, el sector públic i el sector privat a Reus, Igualada, la Seu d’Urgell, Girona i Barcelona, al voltant de tres eixos: explorar com es pot garantir que des del sector públic es promoguin iniciatives que no vagin en contra dels interessos de les poblacions residents; conèixer les visions i perspectives, reals i autèntiques, de les comunitats que formen Catalunya per incorporar-les en el màrqueting de la destinació; examinar i identificar les necessitats socials a les comunitats i destinacions per dissenyar productes i serveis turístics que hi donin resposta. Aquestes sessions estaven en sintonia amb l’acció 8 del l’Estratègia de sostenibilitat 2021-2023 de l’Agència Catalana de Turisme. 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya