Inici > Coneix l’Agència Catalana de Turisme

Coneix l’Agència Catalana de Turisme

Benvinguda  

Us donem la benvinguda a l’Agència Catalana de Turisme, l’eina de promoció turística més important i potent del nostre país. 

El turisme és un sector estratègic i un dels motors econòmics de l’economia catalana, i així ho ha de seguir sent en el futur. A dia d’avui ja representa el 12% del PIB i gairebé el 14% de l’ocupació de Catalunya. Treballem amb l’objectiu d’impulsar un model turístic basat en la sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i cultural, on la qualitat, la innovació i l’adequació a les necessitats del turista siguin factors claus de la competitivitat de la nostra destinació.

L’equip de professionals que formem l’ACT desenvolupem activitats promocionals i accions comercials per impulsar el turisme tant des de la nostra seu a Catalunya com des de les 12 oficines de promoció turística que tenim repartides arreu del món.

En aquesta important tasca comptem amb la complicitat tant dels patronats de turisme com del sector turístic català (públic i privat), que a través dels programes de treball de l’ACT ens ajuden a construir dia a dia una marca Catalunya més forta.

Us convidem a unir-vos al nostre projecte i a treballar conjuntament per seguir fent de Catalunya una de les destinacions turístiques més importants del món.L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística. Des de començament de l’any 2010 substitueix l’antic consorci Turisme de Catalunya, que fins aleshores s’havia encarregat d’aquesta tasca. 

L’Agència Catalana de Turisme neix com a entitat de dret públic de la Generalitat mitjançant la Llei 15/2007, de 5 de desembre, amb l’objectiu de promoure Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica, d’acord amb les competències que l’article 171 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga en matèria de turisme.

Precisament, aquest relleu del consorci per l’Agència al capdavant de la difusió dels atractius del territori català a l’exterior representa un abans i un després en l’estratègia promocional catalana. La principal novetat, que ara pren força, és la cogestió i la coparticipació del sector privat en les responsabilitats de promoure i vendre l’oferta catalana arreu del món. 

L’obtenció de resultats mesurables és una de les directrius prioritàries d’aquest organisme, l’orientació del qual s’enfoca envers els recursos turístics i les empreses del sector. En aquest sentit, des de l’ACT es dona suport a la comercialització de productes, i també es fomenta l’autogeneració de recursos de finançament propi.

La missió de l’ACT és contribuir a la prosperitat de Catalunya i del seu sector turístic, essent la seva veu a l’exterior, tot orientant-se a la captació i satisfacció d’un turisme de més valor afegit.

Col·laboració publicoprivada

L’ACT depèn del Departament d’Empresa i Treball i està constituïda per la Generalitat de Catalunya i pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, en representació del sector privat. Entre els ens territorials, els patronats de Turisme de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona també en formen part, així com l’ens mixt publicoprivat de promoció de la capital catalana, Turisme de Barcelona.

Tal i com s’estableix en els seus Estatuts, modificats amb el Decret 165/2010, el Consell de Direcció és l’encarregat d’aprovar el programa d’actuació de l’ACT. El Departament d’Empresa i Treball, el Consell de Cambres, els organismes provincials de promoció de les Diputacions i les empreses privades nodreixen l’Agència dels fons necessaris per al seu funcionament.

L’Agència Catalana de Turisme organitza anualment més de 1.200 accions estratègiques de promoció, algunes d’elles prou significatives com els Anys de Catalunya en altres països o el macroworkshop de comercialització Buy Catalunya, iniciatives que es mantenen any rere any al calendari. Aquestes accions queden recollides en la memòria corporativa amb les actuacions realitzades al llarg de l’any. La Memòria d’Activitats de l’any 2022 pot consultar-se en aquest enllaç.

Per consultar l’organigrama de l’Agència Catalana de Turisme fes clic aquí

       Logo Enat       Logo ITS       Logo Necstour       Logo WRTD       Logo Biosphere

PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya