Inici > Projectes i xarxes europees

Projectes i xarxes europees

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) participa i, en alguns casos lidera, diversos projectes europeus que tenen una gran incidència en la creació d’experiències turístiques sostenibles, la digitalització del sector turístic i la cooperació transfronterera i transnacional, entre altres aspectes. Col·labora amb la Direcció General de Turisme (DGT) en alguns d’aquests projectes.

L’ACT en projectes europeus | Resultats 2015-2023

Projectes europeus

Projectes europeus en curs

Actualment, l’Agència Catalana de Turisme participa en els projectes europeus següents:

Projectes europeus finalitzats

Igualment, l’Agència Catalana de Turisme va prendre part en els projectes europeus següents:

Xarxes europees

L’Agència Catalana de Turisme participa en algunes xarxes europees que impulsen la cooperació empresarial i la coordinació entre regions amb la finalitat d’aconseguir un turisme més social i sostenible.

NECSTouR, Xarxa de regions europees per a un turisme sostenible i competitiu

Catalunya va presidir de 2015 a 2021 NECSTouR, la xarxa de regions europees per a un turisme sostenible i competitiu fundada per la Toscana, PACA (Provença, Alps, Costa Blava) i Catalunya. La xarxa treballa per potenciar la cooperació entre regions europees en la consolidació del turisme sostenible i influir directament en la política turística europea. Per aconseguir-ho es treballa de manera coordinada a través de 3 iniciatives concretes: la Declaració de Barcelona “Millors llocs per viure, millors llocs per visitar” i el seu llegat que és deriva en un model de turisme regeneratiu que vetlla pel benestar de la comunitat; el Pla d’Acció Climàtica en turisme que pretén contribuir a assolir els objectius d’emissions zero seguint els principis de la Declaració de Glasgow; i el Tourism of Tomorrow LAB que promou la cultura de la dada en la gestió sostenible del turisme.  

Actualment en formen part 41 regions europees i 30 membres associats entre empreses, institucions, universitats i associacions del sector turístic europeu. 

Durant els seus sis anys de presidència, Catalunya va posicionar la xarxa com a portaveu de les regions en matèria turística davant les institucions europees i abordar temes com ara el rol de la comunitat en el model i la governança turística, la desestacionalització, distribució i diversificació del turisme i l’economia col·laborativa entre d’altres. 

www.necstour.eu

EUROREGIÓ, Euroregió Pirineus Mediterrània

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, és un projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i Occitanie i l’Aragó (sense participació actual) creat el 2004 amb l’objectiu de crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori, i contribuir a la construcció d’una Europa unida, solidària i propera als ciutadans.

L’ACT participa com a jurat dels Premis a la Innovació Turística i col·labora en la organització de la hackató Miro in Cube, un concurs d’innovació turística anual que es diu a terme simultàniament en 3 ciutats de l’Euroregió: Barcelona, Palma i Perpinyà.

www.euroregio.eu

Plataforma European Region of Gastronomy

ERG

Les regions europees que van aconseguir el títol de Regió Europea de Gastronomia, en el cas de Catalunya el 2016, treballen conjuntament per augmentar la conscienciació de la importància del seu patrimoni cultural i gastronòmic.

www.europeanregionofgastronomy.org

L’ACT també forma part de:

  • OMT: l’ACT, com a membre afiliat, representa a Catalunya en l’Organització Mundial del Turisme, l’organisme de les Nacions Unides encarregat de la promoció d’un turisme responsable, sostenible i accessible per a tothom.
  • OITSOrganització Internacional de Turisme Social, que té com a missió promoure l’accés a les vacances i al turisme per al major nombre de persones –joves, famílies, adults, grans i persones amb discapacitat.
  • ENAT, associació internacional sense ànim de lucre creada per treballar en pro del turisme accessible, que es dirigeix a empreses i organismes que desitgen ser pioners en l’estudi, la promoció i la pràctica del turisme accessible.

Fons europeus

Dins el Marc Financer Pluriennal de la Unió Europea (UE), d’una durada de 7 anys, el 76% del pressupost es gestiona conjuntament amb les administracions nacionals i regionals mitjançant un sistema de “gestió compartida” i principalment a través de cinc grans fons: els Fons Estructurals i d’Inversió amb el FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional) al capdavant.

La resta de fons es gestiona directament des de la UE en forma de subvencions (fons competitius) a través de diferents programes europeus sectorials (COSME, Horizon Europe, LIFE, Erasmus+, Europa Creativa…) i programes de Cooperació Territorial Europea INTERREG (POCTEFA, SUDOE, EURO-MED, ENI CBC MED, Interreg Europe).

Excepcionalment, per tal de superar la greu crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-19 i per a impulsar reformes amb la mirada posada en el futur, la Unió Europa ha posat en marxa el Pla Next Generation EU (Pla de recuperació de la Unió Europea), el paquet d’estímul econòmic més gran de la història de la UE amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU com a instruments de finançament.

Per rebre els recursos assignats a Espanya, l’Estat ha presentat el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol on el component 14 tracta específicament del turisme:

– Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Més informació:

No dubteu en visitar la web de Fons Europeus a Catalunya del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat, amb informació especifica sobre el Next Generation EU.

La Comissió Europea ha publicat també una nova edició digital de la Guia sobre el finançament de la UE per al sector turístic en què destaca una àmplia gamma de programes europeus finançats pel nou pressupost del Marc Financer Pluriennal 2021-2027 i el Next Generation EU, d’especial interès pel sector turístic.


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya