Inici > Projectes i xarxes europees > BEFuture

BEFuture

Donant forma al Futur del sector d’Esdeveniments Empresarials d’Europa (Future of Europe’s Business Events) mitjançant una transformació de la indústria turística regenerativa, resilient i sostenible.

Resum del projecte

El BEFuture pretén aprofitar el talent, la innovació i la tecnologia per donar suport a la transformació del sector turístic MICE d’Europa en una indústria regeneradora, resilient i responsable. Amb aquesta finalitat, el projecte treballarà per implicar tot l’ecosistema MICE en el co-disseny d’un nou model de negoci d’esdeveniments per a Europa. Esdeveniments que minimitzin els seus residus i petjada de carboni i que siguin sostenibles, inclusius i amb impacte positiu i durador. En aquesta línia, s’establirà un espai i una xarxa d’innovació oberta que promogui la generació d’idees i l’intercanvi de coneixements per al futur creixement de la indústria.

Utilitzant el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, el projecte identificarà les millors pràctiques i, després, desenvoluparà el talent i crearà capacitat d’innovació entre les pimes i professionals del sector, organitzant tallers de co-creació i altres esdeveniments d’innovació que exploren tecnologies, estratègies i tendències, reunint les persones i professionals que donaran forma al futur de la indústria. A més, per avançar aquesta nova generació d’esdeveniments, BEFuture llançarà un Programa d’Acceleració que donarà suport a almenys 80 projectes innovadors de Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Espanya i els Països Baixos, i una campanya integral de comunicació i conscienciació que aprofitarà els principals esdeveniments de la indústria com l’IBTM World, IMEX i Mobile World Congress, entre d’altres.

En conjunt, el projecte contribuirà a enfortir la competitivitat del sector turístic europeu MICE i convertirà Europa en un referent global d’innovació, tecnologia i sostenibilitat de la indústria d’esdeveniments. Aquest atractiu projecte està liderat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), en coordinació amb Visit Flanders, BSO com Linkeus, VDVO i B.Link, i entitats de coneixement com NHL Stenden – ETFI i la Universitat de Milà-Bicocca. Tipik serà el líder de comunicació. BEFuture compta amb el suport d’una àmplia xarxa de parts interessades de l’ecosistema, com ara Convention Bureaus, BSO i aplicacions de la indústria internacional.

Factors clau

  • Pressupost: 4.175.428,9 €
  • Durada: 30 mesos, a partir de setembre de 2023
  • Països implicats: Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Espanya
  • Coordinador: Agència Catalana de Turisme

Partners

Organitzacions de Gestió de Destinació:

• Agència Catalana de Turisme – Catalunya Convention Bureau

• Visita Flandes Convention Bureau (Bèlgica)

Organitzacions de Suport a les Empreses:

• B.Link Barcelona Strategic Projects

• Linkeus (França)

• Verband der Veranstaltungsorganisatoren (Alemanya)

Universitats i Organitzacions de Formació:

• Universitat de Ciències Aplicades de NHL Stenden (ETFI)

• Universitat Milano Bicocca (Itàlia)

Agència de Comunicació:

• Agència de comunicació Tipik (Bèlgica)

Marcs sota els quals es desenvolupa el projecte

  • Via de transició turística
  • Transicions verdes i digitals
  • Objectius de desenvolupament sostenible

Eixos principals del projecte

Paquets de Treball i responsabilitats principals

PT1 Dinamització de l’ecosistema turístic europeu MICE

• Desenvolupar el mapa d’stakeholders de la innovació per al turisme MICE europeu.

• Crear i promoure un ecosistema turístic europeu MICE d’innovació.

• Identificar i definir nous escenaris futurs dels esdeveniments empresarials.

• Definició i promoció del concepte de destinació SMART MICE per a Europa.

PT2 Augment de la capacitat de la cadena de valor turística europea MICE

• Desenvolupar l’estat de l’art i les millors pràctiques en sostenibilitat, llegat, digitalització i innovació.

• Impartició de formació per a la cadena de valor turística europea MICE.

• Fòrum d’Innovació BEFuture.

• Centres d’innovació BEFuture.

• Mercat d’emprenedors BEFuture.

PT3 Accelerant la transformació de la cadena europea de valor turístic MICE

• Disseny i posada en marxa del Programa d’Acceleració.

• Avaluació de la convocatòria i procediment de contractació de projectes innovadors.

• Implementació: desplegament del Programa d’acceleració.

• Informar sobre els resultats dels projectes innovador.

• Showroom dels projectes innovadors de BEFuture.

PT4: Comunicació i difusió

PT5: Gestió de projectes i qualitat.

Més informació:

https://be-future.eu/

Linkedin


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya