Inici > Espai Ètic

Espai Ètic

L’Espai Ètic de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ofereix un espai que permet difondre el contingut del Codi Ètic de l’entitat, així com posar en coneixement del Comitè Ètic de l’ACT qualsevol acció o omissió contrària al mateix Codi Ètic o a la Llei a través de la Bústia Ètica de l’ACT. La creació d’aquest espai s’emmarca en el compromís amb la transparència i el bon govern en l’exercici de les activitats de la nostra organització.​ ​

Codi Ètic​

El Codi Ètic és una guia de bones pràctiques que defineix els principis i les regles de conducta que han de respectar les persones que formen part de l’ACT.​

Accedeix al Codi Ètic​

Comitè Ètic​

El Comitè Ètic té com a objectius principals vetllar per l’acompliment del Codi Ètic i assessorar en matèria d’ètica professional. ​

Accedeix al Reglament del Comitè d’Ètica

Bústia Ètica​

La Bústia Ètica és un mecanisme de comunicació per formular consultes de caràcter ètic i per comunicar fets, conductes o actes contraris al Codi Ètic o a la Llei. Aquest canal garanteix la confidencialitat de les comunicacions i la protecció de totes les persones.​

Posa’t en contacte amb la Bústia Ètica a bustiaetica.act@gencat.cat

Accedeix al Reglament de la Bústia ètica i d’investigacions internes

Altres canals de contacte​

A més de la Bústia Ètica de l’ACT, es posen a disposició altres canals de contacte:​

  • Personalment, dirigint-se als membres del Comitè amb opció de sol·licitar una reunió presencial. ​
  • Per correu postal a l’adreça Passeig de Gràcia, 105, 3a. planta 08005 Barcelona (indicant el destinatari Comitè d’Ètica de l’ACT).​

Altres bústies​

D’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció a les persones alertadores, a continuació es mostren els enllaços a altres bústies externes d’autoritats públiques especialitzades, amb l’objectiu que l’informant pugui escollir aquell canal que consideri més adient per a la seva comunicació:

 ​


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya