Inici > Espai Ètic

Espai Ètic

L’Espai Ètic de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ofereix un espai que permet difondre el contingut del Codi Ètic de l’entitat, així com posar en coneixement del Comitè Ètic de l’ACT qualsevol acció o omissió contrària al mateix Codi Ètic o a la Llei a través de la Bústia Ètica de l’ACT. La creació d’aquest espai s’emmarca en el compromís amb la transparència i el bon govern en l’exercici de les activitats de la nostra organització.​ ​

Tanmateix, en aquest apartat, es dona publicitat als documents relatius a la gestió de fons europeus per part de l’Agència Catalana de Turisme.

Codi Ètic​

El Codi Ètic és una guia de bones pràctiques que defineix els principis i les regles de conducta que han de respectar les persones que formen part de l’ACT.​

Accedeix al Codi Ètic​

Comitè Ètic​

El Comitè Ètic té com a objectius principals vetllar per el compliment del Codi Ètic de l’ACT i afavorir la conscienciació en matèria d’ètica professional. El Comitè Ètic està format per les persones següents: president/a del Comitè d’empresa, director/a de la unitat de Gestió del Talent i Cultura Corporativa, cap de Model Turístic i Recerca, director/a de la unitat d’Assessoria Jurídica i Contractació i director/a executiu/va.

Accedeix al Reglament del Comitè Ètic

Bústia Ètica​

La Bústia Ètica és un mecanisme de comunicació per formular consultes de caràcter ètic i per comunicar fets, conductes o actes contraris al Codi Ètic o a la Llei. Aquest canal garanteix la confidencialitat de les comunicacions i la protecció de totes les persones.​

Accedeix al Reglament del Sistema Intern d’Alertes

Altres canals de contacte​

A més de la Bústia Ètica de l’ACT, es posen a disposició altres canals de contacte:​

  • Verbalment, per via telefònica o a través d’un sistema de missatgeria de veu, o dirigint-se a qualsevol dels membres del Comitè Ètic amb opció de sol·licitar una reunió presencial​.
  • Per correu postal a l’adreça Carrer d’Aragó, 244, 4a. planta 08007 Barcelona (indicant el destinatari Comitè d’Ètica de l’ACT).​

Altres bústies​

D’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció a les persones alertadores, a continuació es mostren els enllaços a altres bústies externes d’autoritats públiques especialitzades, amb l’objectiu que l’informant pugui escollir aquell canal que consideri més adient per a la seva comunicació:

Gestió de fons europeus

L’1 de febrer del 2022, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, un document que guia les actuacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). L’Agència Catalana de Turisme ha adaptat el dit Pla a la seva activitat, aprovant-se el Pla de Mesures Antifrau de l’Agència Catalana de Turisme pel seu Consell de Direcció de data 28 de juny de 2023. 

 ​


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya