Inici > Sigues Partner > Programa de Partenariat i Esponsorització

Programa de Partenariat i Esponsorització

Viatgem junts?

El programa de partenariat de l’Agència Catalana de Turisme té com a objectiu crear un pool de partners estratègics per unir sinèrgies, optimitzar els recursos econòmics i garantir un major impacte de les accions de promoció, comunicació i comercialització de la marca turística Catalunya, conjuntament amb grans marques reconegudes internacionalment.

Les empreses integrants del programa, que poden pertànyer o no al sector turístic, es beneficien del fet d’associar-se amb una destinació turística de referència mundial i la primera de l’Estat espanyol. Alhora, els partners multipliquen la seva presència i notorietat en els principals mercats internacionals. La visualització destacada de cada empresa a tots els canals i suports de promoció i comercialització de l’Agència queda garantida.

El programa de partenariat vol establir aliances estratègiques, estables i duradores, amb companyies líders catalanes o que tinguin activitat econòmica a Catalunya, que siguin innovadores en els àmbits respectius, que estiguin presents en els mercats exteriors i que comparteixin els valors de la marca Catalunya: lideratge, professionalitat, innovació, dinamisme, sostenibilitat i eficiència.

L’Agència Catalana de Turisme disposa també d’un programa d’esponsorització que té com a objectiu d’establir una relació tàctica amb empreses del sector turístic que vulguin participar en accions concretes organitzades per l’Agència d’una forma puntual, sempre amb un mateix objectiu: sumar esforços.

Finalment, amb la categoria de col·laboradors, podem establir acords de col·laboració anuals amb les associacions empresarials del sector turístic que aglutinin a petites i mitjanes empreses. La característica principal d’aquests acords és que s’adapten totalment a les necessitats d’aquestes associacions.

 

Beneficis

Participar com a associat en el programa de partenariat té tot un seguit d’avantatges:

 • Establir una relació estratègica amb l’Agència Catalana de Turisme
 • Incrementar la presència de la teva empresa als principals mercats actuals i reforçar la internacionalització a nous mercats
 • Tenir presència destacada a tots els canals de promoció, comunicació i comercialització de l’Agència Catalana de Turisme
 • Millorar la notorietat de la teva marca
 • Participar de forma activa a totes les accions de promoció
 • Contactar amb altres professionals dels sector turístic i mitjans de comunicació
 • Accedir a l’ intel·ligència de mercat desenvolupada per l’Agència Catalana de Turisme

Per altra banda, els avantatges per a les empreses associades al programa d’esponsorització són:

 • Establir una relació tàctica amb l’Agència Catalana de Turisme
 • Identificar i seleccionar aquelles accions de promoció organitzades per l’Agència Catalana de Turisme, que s’adeqüin millor als públics objectiu, producte i mercats estratègics de l’empresa
 • Presència destacada als canals i suports de comunicació en aquestes accions millorant la notorietat de marca
 • Participació de forma activa en aquestes accions contactant amb altres professionals del sector turístic i mitjans de comunicació

I per les associacions empresarials amb la categoria de col·laboradors són:

 • Establir una relació continuada amb l’Agència Catalana de Turisme
 • Tenir presència en determinats canals de comunicació millorant la notorietat de marca
 • Tenir presència o participar de forma activa en determinades accions de promoció contactant amb altres professionals del sector turístic i mitjans de comunicació

 

Criteris de selecció

Per convertir-se en partner o esponsor de l’Agència Catalana de Turisme, les empreses han de complir els criteris de selecció següents:

 • Ser una empresa líder i innovadora en el seu àmbit.
 • Tenir presència als mercats exteriors.
 • Estar arrelada o tenir forts vincles amb Catalunya.
 • Estar alineada amb el posicionament i objectius de l’Agència Catalana de Turisme.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

A més, l’Agència Catalana de Turisme ha establert un filtre de selecció previ, que exclou com a possibles partners i sponsors les companyies de tabac, alcohol (excepte els productors de cervesa, vi, cava i similars), continguts per a adults, partits polítics, persones físiques, i empreses d’armes.  

En el cas dels col·laboradors, aquestes associacions empresarials hauran de representar un percentatge elevat d’empreses del seu sector i que aquestes estiguin repartides en gairebé tot el territori català, apostar per la innovació, disposar d’un web amb informació suficient en un mínim de 3 idiomes i estar alineades amb el posicionament de l’Agència Catalana de Turisme.

 

Sigues membre 

Si vols conèixer amb més detall les condicions i els beneficis del Programa de Partenariat i d’Esponsorització, posa’t en contacte amb la Unitat d’Aliances i Relacions Comercials de l’Agència Catalana de Turisme. 

 

UNITAT D’ALIANCES I RELACIONS COMERCIALS

Passeig de Gràcia 105, 3r

08008 Barcelona 

Tel. 934 849 900 

partenariat.act@gencat.cat

 

 

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya