Inici > Estudis amb perspectiva de gènere

Estudis amb perspectiva de gènere

Estudis i informes

-Dossier estadístic Les dones a Catalunya 2022. Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones

-Índex d’igualtat de gènere. Institut Català de les Dones

-Visualització de dades en perspectiva de gènere. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball

-Estudis: Dones i treball. 4t trimestre 2023. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball

-Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball

-Situació de desigualtat laboral a Catalunya entre homes i dones. Observatori del Treball i Model Productiu Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

-Igualtat d’oportunitats en el treball: estudis i metodologies. Departament d’Igualtat i Feminismes

-Igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball. Centre de Documentació de Serveis Socials. Departament de Drets Socials

-Desigualtats de gènere en el mercat laboral turístic. Informes en contrast. Alba Sud

-Dimensions de gènere en el treball turístic. Informes en contrast. Alba Sud

-Global report on woman in tourism 2019. The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO)

-Travel & Tourism: Driving women’s success. March 2019. World Travel & Tourism Council

-Desigualdad laboral en el sector turístico 2023. Turijobs

Webs de referència 

-Departament d’Igualtat i Feminismes

-Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya

-Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball 

-Observatori de la Igualtat de Gènere

-Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca

-Observatori per a la Igualtat UAB

-Observatori d’Igualtat URV

-Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

-Mujeres y Hombres en España

-Women leading tourism

-Nacions Unides:

-Comissió Europea:

Normativa

-Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

-Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació

-Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes

-Directiva 2000/78/CE del Consell, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació

-Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de treball i ocupació

-Estratègia per a la Igualtat entre Dones i Homes 2010-2015. Comissió Europea, 2010 (COM(2010)0491)

-Pacte Europeu de la Igualtat de Gènere 2011-2020 (2011/C 155/02)

-Acord GOV/31/2022, d’1 de març, sobre la Declaració institucional del 8 de març de 2022, Dia Internacional de les Dones

Altres enllaços:


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya