Inici > Estudios, informes y webs de referencia

Estudios, informes y webs de referencia

Estudios y informes

-Visualització de dades en perspectiva de gènere. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball.

-Estudis: Dones i treball. 4t trimestre 2021. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball.

-Situació de desigualtat laboral a Catalunya entre homes i dones. Any 2018 (actualització 19/02/2021). Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-Dones a Catalunya 2021. Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones. 

-Igualtat d’oportunitats en el treball: estudis i metodologies. Departament d’Igualtat i Feminismes.

-Desigualtats de gènere en el mercat laboral turístic. Informes en contrast. Alba Sud.

-Dimensions de gènere en el treball turístic. Informes en contrast. Alba Sud.

-Global report on woman in tourism 2019. The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO).

-Travel & Tourism: Driving women’s success. March 2019. World Travel & Tourism Council.

-Desigualdad laboral en el sector turístico. Febrer 2018. Turijobs.

Webs de referencia 

-Departament d’Igualtat i Feminismes.

-Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

-“Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables”. Campanya 8M 2021.Generalitat de Catalunya.

-Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Empresa i Treball. 

-Observatori de la Igualtat de Gènere.

-Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca.

-Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

-Mujeres y Hombres en España.

-Women leading tourism.

-Naciones Unidas:

-Comissión Europea:

Normativa

-Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

-Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

-Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

-Directiva 2000/78/CE del Consell, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació.

-Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de treball i ocupació.

-Estratègia per a la Igualtat entre Dones i Homes 2010-2015. Comissió Europea, 2010 (COM(2010)0491).

-Pacte Europeu de la Igualtat de Gènere 2011-2020 (2011/C 155/02).

-Acord GOV/31/2022, d’1 de març, sobre la Declaració institucional del 8 de març de 2022, Dia Internacional de les Dones.

Otros enlaces:


PROGRAMAS Y PROFESIONALES

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya