Inici > Qui Som > Pla d’Actuacions

Pla d’Actuacions

El Pla d’Accions i Objectius (PAO) és un document que s’elabora anualment i que aprova el Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme.

Aquest document defineix les accions que anualment du a terme l’ACT per assolir els objectius de l’entitat.

 

PAO 2012

El Pla d’Accions i Objectius 2012 és l’últim que s’ha dissenyat de manera independent respecte del Pla Estratègic de Turisme 2012-2015 i del Pla de Màrqueting de l’ACT. A partir del pròxim any, les orientacions i línies de treball s’emmarcaran en els eixos definits en aquests dos documents.

El Pla d’Accions i Objectius (PAO) aprovat en el darrer Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme vol fer més accions d’abast i repercussió per a la difusió de Catalunya, amb menys recursos però amb més eficàcia.

L’ACT vol incorporar la promoció i també la comercialització online com a estratègies reforçades de tot el seguit d’actuacions adreçades a vendre el producte turístic, sigui B2B o B2C.

Entre els principis generals que regiran l’actuació de l’Agència sobresurten el reforçament del partenariat publicoprivat i els acords amb una quinzena de socis comercials de marques reconegudes que s’impliquin en la promoció de Catalunya.

L’orientació definitiva vers la demanda i l’aposta per la comercialització són uns altres grans principis rectors. L’ACT ha creat la Unitat de Mercats Internacionals per prioritzar els mercats en origen de la manera més adequada.

Els mercats identificats com a prioritaris (els EUA i Singapur) i emergents (la Xina, el Sud-est asiàtic, l’Índia i el Brasil), entren amb força en aquest plantejament. Espanya i França seran els mercats de proximitat prioritaris.

La xarxa d’Oficines de Promoció Turística a l’Exterior (11) creix. Consolidar noves oficines als Estats Units i Àsia (Nova York i Singapur) és un altre dels propòsits del PAO’12. A més, s’incrementarà la col·laboració amb Turespaña, l’ens oficial de promoció de l’Estat.

L’equilibri territorial serà una altra de les pautes a seguir. I es privilegiarà la potenciació de les marques territorials.

Un altre dels objectius bàsics és la segmentació: l’ACT aprofundirà en nous nínxols de mercat com l’enoturisme, turisme sènior, turisme juvenil i turisme mèdic. A més, es donarà un impuls al nou sistema de categorització del turisme rural per espigues.

I es vol estendre a més localitats els segells de referència de les Destinacions de Turisme Familiar (incorporant-ne d’interior i urbanes i no solament del litoral) i les Destinacions de Turisme Esportiu.

D’altra banda, el programa Catalunya Convention Bureau, orientat al turisme de negocis, posarà en marxa els programes Catalunya Congressos i Catalunya Incentius, i convertirà Madrid en un dels epicentres de les seves accions.

Tot el canal 2.0 esdevé prioritari. En aquest 2012, es potencia el Catalunya Experience, la presència de la marca turística a la xarxa social de l’ACT a Facebook, Twitter, Youtube i Flickr. I s’organitzaran dos blogstrips (un d’internacional i un per a l’Estat espanyol) per mantenir la difusió de Catalunya entre els principals prescriptors.

Pel que fa als canals de promoció més tradicionals, les 190 accions offline programades es distribuiran de la manera següent: 54 fires, 31 fam trips, 27 press trips, 46 workshops i 32 presentacions.

Entre les accions de gran format, per a aquest 2012 es compten la 4a edició del macroworkshop Buy Catalunya i un pla especial de promoció de la marca Catalunya al Regne Unit.

La campanya de publicitat “Catalunya, m’agrada compartir” serà més interactiva i comptarà amb més participació de les empreses.

La posada en marxa del nou portal www.catalunya.com és, també, un propòsit clau emmarcat en el calendari d’accions.

 

Per consultar l’Avaluació de les accions realitzades al 2011 (PAO 2011) fes clic aquí.

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya