Inici > HOLA família!

HOLA família!

 

Què és una destinació amb el reconeixement HOLA família!

Una destinació HOLA família! és una destinació de referència en vacances familiars a Catalunya tant per al visitant de proximitat com per al turista internacional, oferint una experiència turística adaptada a les necessitats de les diferents tipologies de família i, sobretot, a les dels infants i adolescents.

Per obtenir aquest reconeixement cal presentar un dossier de candidatura on es detalli  l’estratègia turística de la destinació, l’oferta especialitzada en famílies així com aspectes referents a innovació i sostenibilitat turístiques. El comitè de programa de Turisme familiar valora la candidatura i, en cas de ser favorable, l’Agència Catalana de Turisme atorga el reconeixement HOLA família!

Bases per obtenir aquest reconeixement

Avantatges del reconeixement HOLA família!

A més dels avantatges generals propis de l’afiliació al programa de Turisme familiar de l’Agència Catalana de Turisme, les destinacions reconegudes HOLA família! gaudiran dels avantatges següents:   

Icono Serveis

Participació preferent en projectes innovadors que incloguin el segment familiar promoguts per l’ACT i col·laboradors

Major visibilitat i priorització en les campanyes de turisme familiar de l’ACT, especialment als mercats internacionals 

Prioritat d’inscripció en les accions B2B de turisme familiar en mercats internacionals

Desenvolupament conjunt de campanyes de comàrqueting de turisme familiar entre l’ACT, els seus socis i les destinacions reconegudes

Icono Informació

Suport als coordinadors de les destinacions reconegudes en els àmbits del turisme familiar 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya