Inici > COVID-19

COVID-19

 

Espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català. Els dos organismes estableixen diferents línies de treball: 

  • – Activació de les fases corresponents del protocol d’actuació, segons l’evolució dels escenaris. Cada 48 hores l’equip directiu actualitza la informació per prendre decisions.
  • – Actualització de la informació sobre la situació actual de Catalunya, a nivell de sector i en línia amb les recomanacions del Departament de Salut.
  • – Aportació al sector de dades i anàlisis de valor que li permetin entendre la situació per tal de prendre les millors decisions.

L’Agència Catalana de Turisme està reorganitzant la seva activitat per ajustar-la a la situació actual i planificant la fase de sortida d’aquesta situació que s’activarà una vegada remetin els efectes d’aquest virus.

Índex de continguts:

 

1. Mesures econòmiques de suport al sector turístic

2. Documentació d’interès

3. Consultes i atenció a les empreses

4. Webs de referència

 

1. Mesures econòmiques de suport al sector turístic

 

Generalitat de Cataluya

NOU Anunci d’uns ajuts per valor de 5 milions d’euros dirigits a microempreses i autònoms per al mateniment de l’ocupació (es podran tramitar properament) 27/05/2020

Pla de xoc per a l’ocupació de 59 milions d’euros destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia social i administracions locals 06/05/2020

-Ajut de 3,5 milions d’euros per donar suport a autònoms i microempreses del sector turístic afectades per la COVID-19  13/04/2020

-Anunci de reducció del cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada pel període de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020 10/04/2020

-Línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats per la crisi de la COVID-19 07/04/2020

Mesures de la Generalitat de Catalunya per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

 

Govern espanyol

NOU Acord pel qual s’estableix un ajornament de les obligacions tributàries per a pimes i autònoms 28/05/2020

-Publicació al BOE de mesures socials en defensa de l’ocupació (s’allarga el termini dels ERTE per força major fins el 30 de juny) 13/05/2020

-Publicació al BOE de les noves mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball en el marc de la COVID-19 22/04/2020

Mesures econòmiques i socials en la crisi de la COVID-19 22/04/2020

Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 17/03/2020

-Anunci del pla de mesures econòmiques per import de 18.225 milions d’euros per mitigar l’impacte de la COVID-19 12/03/2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19 12/03/2020

-Prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms – SEPE

Línia Avals ICO:

-Publicació al BOE de la posada en marxa del quart tram de la línia d’avals de l’ICO a petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19 20/05/2020

 

Ajuntament de Barcelona

-Ajut de 300€ als autònoms de Barcelona, complementaris amb altres ajuts de les diferents administracions 19/05/2020

-Anunci de mesures d’ajut urgent a l’economia local per part de l’Ajuntament de Barcelona 17/03/2020

-Servei d’informació per a l’àmbit laboral i l’activitat econòmica davant l’efecte de la COVID-19 – Barcelona Activa

 

2. Documentació d’interès

 

Estudis de la situació del sector davant els efectes de la COVID-19 

-ACTUALITZACIÓ Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme 26/05/2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya 18/05/2020

Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes belgues realitzada per Travelmedia (Goodbye.be) 04/05/2020

Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes dels Països Baixos realitzada per ANWB 04/05/2020

Landing específica amb l’històric de tots els estudis 

 

Allotjaments turístics

-Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual s’actualitza la llista d’allotjaments turístics declarats serveis essencials en l’ordre 30/03/2020

-Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren els serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries 23/03/2020

-Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic 19/03/2020

 

Recomanacions i guies per als treballadors del sector turístic 

Guies i protocols de l’ICTE per a la reducció del contagi pel Coronavirus SARS-CoV-2 en diferents subsectors turístics 14/05/2020

-Missatge per a les oficines de turisme de Catalunya 27/04/2020

-Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir degut a la COVID-19 – Consell de Relacions Laborals de Catalunya 12/04/2020

-Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic – Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme  30/03/2020

-Missatge per a professionals del sector turístic 30/03/2020 

-Missatge per als afiliats/des de l’Agència Catalana de Turisme 30/03/2020

 

Viatges 

Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 20/05/2020

-Directrius sobre la restauració progressiva dels serveis de transport i la connectivitat. Comissió Europea 13/05/2020

Ordre INT/401/2020, de 12 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls en les fronteres interiors tant marítimes com aèries, incloent l’espai Schengen, permetent l’entrada només a ciutadans espanyols i aquells que acreditin ser residents o motius laborals 12/05/2020

Ordre SND/403/2020, de 11 de maig per la qual les persones que arribin a Espanya provinents d’un altre país hauran de passar una quarentena de 14 dies  12/05/2020

-Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroga la restricció temporal dels viatges des de tercers països a la UE i països associats a l’espai Schengen 15/05/2020

-Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (COVID-19) i altres afectacions als consumidors 16/04/2020

-Missatge per a turistes 30/03/2020

 

Recursos per a les empreses i entitats

-Descarrega’t els cartells informatius de mesures d’higiene i prevenció – Departament de Salut

 

Altres informacions d’interès

– Ordre per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla cap a la transició cap a una nova normalitat. Turisme articles 15-16/26-28/33-37/44-47 11/05/2020

Ordre per la qual es determinen les condicions de desenvolupament de les activitats d’hostaleria i restauració, entre d’altres 07/05/2020

-Preguntes freqüents sobre el confinament segons les regions sanitàries. Departament d’Interior 11/05/2020

-El Govern espanyol aprova un pla de desescalada que es prolongarà fins a finals de juny 29/04/2020

ACTUALITZACIÓ Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de marzo 25/05/2020

Recull de les mesures adoptades pel govern de l’Estat 

 

3. Consultes i atenció a les empreses

 

 

Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Atenem consultes a través del nostre servei d’atenció a les empreses. 

Per a consultes relacionades amb l’ajut de 2.500€ per a microempreses i autònoms del turisme, has d’adreçar-te a Canal Empresa.

 

Contacte:

hola.act@gencat.cat

+34 935 19 41 07

 

 

Horaris d’atenció al públic:

De dilluns a divendres.

De 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h 

 

-Preguntes freqüents sobre turisme i la COVID-19 

-Canal Empresa: consultes relacionades amb la COVID-19 

-Agència Catalana de Consum: com a empresa, professional o persona consumidora, pots adreçar els teus dubtes sobre contractes i serveis a aquesta bústia

-Oficina tècnica de barreres a la internacionalització – ACCIÓ

 

4. Webs de referència

 

-Gencat.cat: coronavirus 

-Departament de Salut

Nova App oficial STOP COVID19 CAT del Departament de Salut

Campanya Jo Actuo X Donar

WebApp GestioEmocional.cat

-Departament d’Interior

-Departament de Treball, Afers socials i Famílies 

-Organització Mundial de la Salut

-Organització Mundial del Turisme

Comunicat: Sector turístic i COVID-19

Crida a l’acció per mitigar l’impacte de la COVID-19 en el turisme i per a la recuperació del sector

Directrius globals per reobrir el turisme de la OMT

-Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) 

 

 

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya