Inici > COVID-19

COVID-19

 

Espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català. Els dos organismes estableixen diferents línies de treball: 

  • – Activació de les fases corresponents del protocol d’actuació, segons l’evolució dels escenaris. Cada 48 hores l’equip directiu actualitza la informació per prendre decisions.
  • – Actualització de la informació sobre la situació actual de Catalunya, a nivell de sector i en línia amb les recomanacions del Departament de Salut.
  • – Aportació al sector de dades i anàlisis de valor que li permetin entendre la situació per tal de prendre les millors decisions.

L’Agència Catalana de Turisme està reorganitzant la seva activitat per ajustar-la a la situació actual i planificant la fase de sortida d’aquesta situació que s’activarà una vegada remetin els efectes d’aquest virus.

Índex de continguts:

 

1. Mesures econòmiques de suport al sector turístic

2. Documentació d’interès

3. Consultes i atenció a les empreses

4. Webs de referència

 

1. Mesures econòmiques de suport al sector turístic

 

Generalitat de Cataluya

-NOU RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 25/06/2020

-NOU Oberta la tramitació de la nova línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic26/06/2020

-NOU Preguntes freqüents sobre aquesta nova línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic 25/06/2020

-Bases de la nova línia de 8,5M€ de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 16/06/2020

-Ajut de 3,5 milions d’euros per donar suport a autònoms i microempreses del sector turístic afectades per la COVID-19  13/04/2020

-S’ajorna fins a l’1 de gener del 2021 la modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics 10/06/2020

-Pla de xoc per a l’ocupació de 59 milions d’euros destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia social i administracions locals 06/05/2020

-Anunci d’uns ajuts per valor de 5 milions d’euros dirigits a microempreses i autònoms per al mateniment de l’ocupació. Tramitació pròximament 27/05/2020

-Anunci de reducció del cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada pel període de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020 10/04/2020

-Línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats per la crisi de la COVID-19 07/04/2020

-Mesures de la Generalitat de Catalunya per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

 

Govern espanyol

-NOU Anunci de l’acord entre el Govern espanyol i els agents socials per prorrogar els beneficis dels ERTO fins el 30 de setembre 27/06/2020

-Anunci d’un nou pla d’impuls per a la recuperació del sector turístic post COVID dotat de 4.262 milions d’euros 18/06/2020

Pla d’impuls per al sector turístic

-Acord pel qual s’estableix un ajornament de les obligacions tributàries per a pimes i autònoms 28/05/2020

-Publicació al BOE de mesures socials en defensa de l’ocupació (s’allarga el termini dels ERTE per força major fins el 30 de juny) 13/05/2020

-Publicació al BOE de les noves mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball en el marc de la COVID-19 22/04/2020

Mesures econòmiques i socials en la crisi de la COVID-19 22/04/2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 17/03/2020

-Anunci del pla de mesures econòmiques per import de 18.225 milions d’euros per mitigar l’impacte de la COVID-19 12/03/2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19 12/03/2020

-Prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms – SEPE

Línia Avals ICO:

-Publicació al BOE de les condicions del cinquè tram de la línia d’avals a pimes i autònoms del sector turístic  17/06/2020

Correcció d’errates de la Resolució de 16 de juny de 2020 sobre el cinquè tram de la línia d’avals 18/06/2020

-ACTUALIZACIÓ Activada la cinquena línia d’avals prevista en el Reial Decret Llei 8/2020 30/06/2020

 

Ajuntament de Barcelona

-Ajut de 300€ als autònoms de Barcelona, complementaris amb altres ajuts de les diferents administracions 19/05/2020

-Anunci de mesures d’ajut urgent a l’economia local per part de l’Ajuntament de Barcelona 17/03/2020

-Servei d’informació per a l’àmbit laboral i l’activitat econòmica davant l’efecte de la COVID-19 – Barcelona Activa

 

Euroregió Pirineus Mediterrània

-Oberta la convocatòria d’ajuts dotada de 700.000€ i destinada en, entre altres àmbits, al turisme 17/06/2020

 

2. Documentació d’interès

 

Estudis de la situació del sector davant els efectes de la COVID-19 

-ACTUALITZACIÓ Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya 30/06/2020

-Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme 23/06/2020

-Resultats de l’enquesta sobre l’estat d’ànim de la població espanyola durant l’estat d’alarma per la COVID-19 17/06/2020

-Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes belgues realitzada per Travelmedia (Goodbye.be) 04/05/2020

-Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes dels Països Baixos realitzada per ANWB 04/05/2020

-Landing específica amb l’històric de tots els estudis 

 

Recomanacions i guies per als treballadors del sector turístic 

-Guies i protocols de l’ICTE per a la reducció del contagi pel Coronavirus SARS-CoV-2 en diferents subsectors turístics 03/06/2020

-Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir degut a la COVID-19 – Consell de Relacions Laborals de Catalunya 12/04/2020

-Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic – Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme  30/03/2020

-Missatge per als afiliats/des de l’Agència Catalana de Turisme 30/03/2020

 

Viatges 

-NOU Resolució relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya 01/07/2020

-NOU Recomanació del Consell de la Unió Europea sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE i el possible aixecament d’aquesta restricció 01/07/2020

-ACTUALITZACIÓ Ordre INT/578/2020, de 29 de juny, per la qual es moidifiquen els criteris de restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la UE i països associats Schengen  30/06/2020

-NOU Resolució on s’estableixen mesures restrictives als creuers per afrontar la crisi sanitària provocada per la COVID-19 27/06/2020

-Ordre per la qual es prorroguen els controls interiors amb Portugal temporalment amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 22/06/2020

-Directrius sobre la restauració progressiva dels serveis de transport i la connectivitat. Comissió Europea 13/05/2020

-NOU Re-open EU: plataforma web d’ajuda a viatgers i turistes 01/07/2020

-NOU Viatges i transport durant la pandeàmia del coronavirus 01/07/2020

-Afectacions del coronavirus per a consumidors 

 

Recursos per a les empreses i entitats

-Descarrega’t els cartells informatius de mesures d’higiene i prevenció – Departament de Salut

 

Altres informacions d’interès

-NOU Etapa de represa 26/06/2020

-Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya 19/06/2020

-Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 19/06/2020

-Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària derivada per la COVID-19. Turisme articles 12,13,17 i 18 10/06/2020

-Ordre que modifica les anteriors sobre la flexibilització de determinades restriccions d’ámbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació del Pla cap a la transició cap a una nova normalitat 19/06/202

-El Govern espanyol aprova un pla de desescalada que es prolongarà fins a finals de juny 29/04/2020

-ACTUALITZACIÓ Nova normalitat: Regulacions normatives i novetats – Govern espanyol 23/06/2020

 

3. Consultes i atenció a les empreses

 

 

Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Atenem consultes a través del nostre servei d’atenció a les empreses. 

Per a consultes relacionades amb l’ajut a autònoms i empreses del turisme (2a línia de subvencions), has d’adreçar-te al Canal Empresa.

 

Contacte:

hola.act@gencat.cat

+34 935 19 41 07

 

 

Horaris d’atenció al públic:

De dilluns a divendres.

De 9.00h a 13.30h.

 

-Preguntes freqüents sobre turisme i la COVID-19 

-Canal Empresa: consultes relacionades amb la COVID-19 

-Agència Catalana de Consum: com a empresa, professional o persona consumidora, pots adreçar els teus dubtes sobre contractes i serveis a aquesta bústia

-Oficina tècnica de barreres a la internacionalització – ACCIÓ

 

4. Webs de referència

-Activem Catalunya, de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO)

-Canal Salut

Nova App oficial STOP COVID19 CAT del Departament de Salut

Campanya Jo Actuo X Donar

WebApp GestioEmocional.cat

-Departament d’Interior

-Departament de Treball, Afers socials i Famílies 

-Organització Mundial de la Salut

-Organització Mundial del Turisme

Comunicat: Sector turístic i COVID-19

Crida a l’acció per mitigar l’impacte de la COVID-19 en el turisme i per a la recuperació del sector

Directrius globals per reobrir el turisme de la OMT

-Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) 

 

 

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya