Inici > COVID-19

COVID-19

Espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès sobre l’evolució de la covid-19 a Catalunya.

Mesures econòmiques de suport al sector

-Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la covid-19 (ref. BDNS 618058). 04/04/2022

-El Govern anuncia nous ajuts extraordinaris de 40M€ al sector de la restauració i 20M€ a treballadors en situació d’ERTO. 01/03/2022

-Pròrroga dels ERTE fins el 31 de març de 2021. 23/02/2022

-Reducció cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada fins el 31/12/22. 27/04/2021

Documentació d’interès

Estudis de la situació del sector davant els efectes de la covid-19 

-Indicadors clau de l’activitat turística. 06/05/2022

-Landing específica amb l’històric de tots els estudis.

Viatges 

-Resolució de 23 de febrer de 2022, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya. 24/02/2022

-Mesures i restriccions covid-19 a Catalunya 21/12/2020

-Spain Travel Health, web oficial amb mesures de protecció de la salut pública. 06/07/2020

-Re-open EU: plataforma web d’ajuda a viatgers i turistes. 01/07/2020

Altres informacions d’interès

-NOU Resolució SLT/1131/2022, de 21 d’abril, per la qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de la mascareta com a mesura en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. 22/04/2022

-NOU Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes durant la situació de crisi sanitària provocada per la covid-19. 20/04/2022 

-Resolució SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. 03/03/2022

-Ordre INT/120/2022, de 25 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública en motiu de la crisi sanitària provocada per la covid-19. 26/02/2022

-covid-19. Regulacions normatives i novetats – Govern espanyol.

Consultes i atenció a les empreses

Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Webs de referència

-Activem Catalunya, de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO)

-Canal Salut


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya