Inici > COVID-19

COVID-19

 

Seguiment de l’activitat turística 

 

Espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català. Els dos organismes estableixen diferents línies de treball: 

  • – Activació de les fases corresponents del protocol d’actuació, segons l’evolució dels escenaris. Cada 48 hores l’equip directiu actualitza la informació per prendre decisions.
  • – Actualització de la informació sobre la situació actual de Catalunya, a nivell de sector i en línia amb les recomanacions del Departament de Salut.
  • – Aportació al sector de dades i anàlisis de valor que li permetin entendre la situació per tal de prendre les millors decisions.

L’Agència Catalana de Turisme està reorganitzant la seva activitat per ajustar-la a la situació actual i planificant la fase de sortida d’aquesta situació que s’activarà una vegada remetin els efectes d’aquest virus.

 

Documentació d’interès

 

-Informes de seguiment de l’activitat turística a Catalunya COVID-19

-Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari

-Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic – Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

-Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (COVID-19) i altres afectacions als consumidors

Preguntes sobre les restriccions d’activitats per la COVID-19 a Catalunya – Departament d’Interior

-Missatge per a les oficines de turisme de Catalunya

-Missatge per als afiliats/des de l’Agència Catalana de Turisme

-Missatge per a professionals del sector turístic

-Missatge per a turistes

Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

-Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual s’actualitza la llista d’allotjaments tuíristics declarats serveis essencials en l’ordre TMA/277/2020 de 23 de març

-Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren els serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries

-Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic

-Recull de les mesures adoptades pel govern de l’Estat

 

Mesures econòmiques de suport al sector turístic

 

-Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

-Anunci de la línia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la liquiditat de les empreses i mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus

 

-Anunci d’un ajut dotat amb 7,5 M€ pels treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

 

-Anunci d’un ajut dotat amb 2 M€ per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19  (Tramitació disponible properament)

 

-Anunci de les mesures econòmiques per part del Govern espanyol

 

-Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19 del 12 de març de 2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 del 17 de març de 2020

Resolució de 25 de març de 2020 sobre l’aprovació del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a autònoms i empreses, disponible en 10 dies

Línia d’Avals ICO – Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març 

 

-Anunci de mesures d’ajut urgent a l’economia local per part de l’Ajuntament de Barcelona

-Servei d’informació per a l’àmbit laboral i l’activitat econòmica davant l’efecte de la COVID-19 – Barcelona Activa

 

Consultes i atenció a les empreses

 

 

Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Atenem consultes a través del nostre servei d’atenció a les empreses. 

hola.act@gencat.cat

Dolo: +34 607 07 23 34

Eva: +34 607 07 31 91

Queralt: +34 607 07 31 13

Sílvia: +34 638 68 21 72

 

 

 

-Preguntes freqüents sobre turisme i la COVID-19 

-Canal Empresa: mesures per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

-Agència Catalana de Consum: com a empresa, professional o persona consumidora, pots adreçar els teus dubtes sobre contractes i serveis a aquesta bústia

-Oficina tècnica de barreres a la internacionalització – ACCIÓ

 

Webs de referència

 

-Departament de Salut

Nova App oficial STOP COVID19 CAT del Departament de Salut

Campanya Jo Actuo X Donar

-Departament d’Interior

-Departament de Treball, Afers socials i Famílies 

-Organització Mundial de la Salut

-Organització Mundial del Turisme (Crida a l’acció per mitigar l’impacte de la COVID-19 en el turisme i per a la recuperació del sector)

 

 


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya