Inici > Sortejos i concursos

Sortejos i concursos

CONCURS FOTOGRÀFIC “IMATGES DE CATALUNYA”

D’acord amb el que s’estableix a les bases i segons la Resolució EMC/1322/2016, de 18 de maig, per la qual es fan públiques les bases de la convocatòria del concurs fotogràfic “Imatges de Catalunya” i que es va publicar al DOGC núm. 6597, de 27.5.2016, i contemplant la Resolució EMC/1419/2016, de 9 de juny, per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria del concurs fotogràfic Imatges de Catalunya es va publicar al DOGC núm. 7140, de 13.6.2016, fem conèixer:

  • Que el concurs fotogràfic “Imatges de Catalunya consistia en la realització d’una o diverses fotografies, enfocades al turisme, que transmetessin un o varis dels valors de la marca Catalunya, per dur a terme la promoció turística de Catalunya.
  • Que seguint la RESOLUCIÓ EMC/2414/2016, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al veredicte emès pel jurat del concurs fotogràfic Imatges de Catalunya, comuniquem que una vegada finalitzat el termini, el concurs fotogràfic Imatges de Catalunya ha rebut un total de 18 sol·licituds de participació.
  • Que el jurat, reunit el dia 22 de setembre de 2016 i d’acord amb el que es preveu a la base setena del concurs esmentat i que estableix que els membres que han composat el jurat són 5 persones de l’Agència Catalana de Turisme relacionades amb el màrqueting, la promoció turística, el disseny gràfic i la comunicació publicitària, ha deliberat i emès el seu veredicte seleccionant un total de 301 fotografies guanyadores corresponents a 17 participants.

Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb les bases del concurs, es publiquen els següents documents:

En breu ens posarem en contacte amb els premiats per a coordinar l’entrega dels premis.


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya