Inici > Transparència > ECONOMIA I FINANCES

ECONOMIA I FINANCES

2.1 Pressupost

2.1.1 Pressupost aprovat

2.1.1.1 Pressupost de l’exercici publicat al DOGC – Pressupost 2023

2.1.1.2 Grau d’execució del pressupost de l’exercici. Periodicitat trimestral

2.1.1.3 Pressupost aprovat, executat i liquidat de l’exercici precedent

2.1.2 Comptes anuals del darrer exercici tancat (periodicitat anual)

2.2 Informes d’auditoria  

2.2.1 Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

         2.2.1.1  Informe d’auditoria 2022

2.2.1.2  Informe d’auditoria 2021

2.2.1.3  Informe d’auditoria 2020

2.2.1.4  Informe d’auditoria 2019

2.2.1.5  Informe d’auditoria 2018

2.2.2 Informes de fiscalització dels òrgans de control extern

2.2.2.1 Informe Tribunal de comptes núm. 1.319

2.2.2.2 Informe Sindicatura de comptes núm. 8/2019

2.3 El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

2.3.1 Inventari de béns immobles i de béns mobles de valor especial

2.3.2 Gestió del patrimoni

2.3.3 Contractació patrimonial

2.4 Subvencions i ajuts

2.4.1 Subvencions i ajuts públics previstos, en curs i atorgats

2.4.1.1 Subvencions i ajuts públics previstos

2.4.1.2 Subvencions i ajuts públics en curs

2.4.1.3 Subvencions i ajuts públics atorgats

2.4.2 Justificació de les subvencions i ajuts concedits

2.4.3 Control financer

2.4.4 Retribució òrgans de direcció o administració dels perceptors


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya