Inici > Transparència > PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES. Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica

PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES. Procediments administratius; decisions i actuacions de rellevància jurídica

5.1 Normativa

5.1.1 Normativa sectorial (No hi ha cap normativa sectorial que depengui de l’Agència Catalana de Turisme)
5.1.2 Directives, instruccions i circulars (No hi ha directives, instruccions i circulars que depenguin de l’Agència Catalana de Turisme)
5.1.3 Normativa en tràmit (No hi ha cap normativa en tràmit que depengui de l’Agència Catalana de Turisme)

 

5.2 Règim d’intervenció administrativa

5.2.1. Actes amb incidència sobre el domini públic (No hi ha cap acte amb incidència sobre el domini públic)
5.2.2 Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics (No hi ha cap acte amb incidència sobre la gestió dels serveis públics)

 

5.3 Revisió d’actes administratius (No hi ha cap revisió d’actes administratius)

 

5.4 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública (No hi ha cap resolució administrativa i judicial amb rellevància pública)

 

5.5 Resolucions judicials en matèria de transparència (No hi ha cap resolució judicial en matèria de transparència)

 

5.6 Dictàmens i informes

5.6.1 Dictàmens
5.6.2 Informes


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya