Inici > Start-DMC Tourism

Start-DMC Tourism

 

 Introducció al projecte i objectius

La Direcció General de Turisme (DGT), a través de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), impulsa “Start-DMC Tourism”, el projecte que pretén estimular la creació i consolidació de DMC’s (Destination Management Companies) a Catalunya, amb l’objectiu d’ incrementar l’oferta i la comercialització de productes turístics experiencials per millorar l’experiència dels viatgers que visiten el nostre territori ja sigui per oci o per negocis. Es tracta d’un projecte de suport a l’emprenedoria en la creació de producte turístic innovador i experiencial, que es va iniciar el 2015 i del qual ja s’han beneficiat 34 projectes. Com a novetat, en la convocatòria d’enguany també s’hi poden presentar iniciatives relacionades amb els viatges de reunions i incentius.

El programa pretén dotar a les empreses que requereixen suport en l’orientació i inici de desplegament de la seva estratègia, dels recursos necessaris per consolidar-se de forma accelerada. En definitiva, reduir al màxim el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement per a l’empresa.

En anys anteriors els projectes seleccionats s’incorporaven al Pla Embarca’t de Start-up Catalonia (ACCIÓ), programa d’acceleració d’empreses de la Generalitat de Catalunya, format per una xarxa d’acceleradores ubicades arreu del territori. Enguany els 12 projectes nous seleccionats s’acceleraran a través de l’Agència Catalana de Turisme. Són els següents:

 • Blue Compass. Serveis turístics d’oci fonamentats en una experiència integral l’eix principal de la qual resideix en el patrimoni natural, cultural i gastronòmic de Catalunya pensats especialmente pels amants del busseig. https://www.bluecompass.barcelona/
 • Winestyle Travel. Disseny i organització de viatges i experiències enogastronòmiques amb la voluntat de contribuir a la sostenibilitat i al desenvolupament local. www.winestyletravel.com
 • Némesis. Divulgació del patrimoni històric de Tarragona mitjançant la realització d’activitats de lleure que tenen com a eix vertebrador el Patrimoni Mundial UNESCO de la Tàrraco romana, potenciant el turisme de negocis (incentiu i teambuilding) amb propostes experiencials i properes al re-enactment. www.nemesisarch.com
 • Fil Mediterranean Travel Designers. Agència de viatges receptiva & DMC amb serveis de disseny i gestió de programes i vivències per reunions i viatges de vacances amb valor afegit a les comarques de Girona. www.filtraveldesigners.com
 • The Real Thing. Agència receptiva de viatges i experiències culturals a Espanya i Portugal, dissenyades a mida tant per a clients particulars com a corporatius. www.therealthing.es
 • Cava Emotions SL. Tours privats a cellers del Penedès i Priorat i esdeveniments corporatius al camp (incentius, offsite meetings i outdoor training) amb activitats vinculades a l’entorn rural i la natura. www.cavaemotions.com
 • Amfivia Outdoor Events Management SL. Empresa de les Terres de l’Ebre, compromesa amb el desenvolupament sostenible del territori a través de la potenciació de l’Antiga Estació de Benifallet, la reconversió de la línia de ferrocarril en Via Verda i amb la creació d’experiències corporatives, utilitzant la natura com a recurs inspirador i diferenciador. www.estaciodebenifallet.com
 • Pedratour SL. Agència de viatges, amb seu a l’Alt Berguedà, que ofereix paquets combinats que inclouen allotjament, activitats, restauració, transport…amb experiències d’aventura, natura i cultura fetes a mida. www.pedratour.com
 • Vies Braves Swimming SL. Disseny, senyalització, promoció i dinamització d’itineraris marins pensats en clau sostenible i responsable. www.viesbraves.com
 • Oxineu, guies de muntanya SL. Companyia de guies de muntanya i escola d’esquí, constituïda com a agència de viatges receptiva a la Vall de Ribes, especialitzats en turisme actiu i amb la voluntat de donar a conèixer aquesta part del territori. www.oxineu.com
 • Living Experiences SL. Serveis turístics amb experiències d’un dia en forma de tours reduïts i esdeveniments pensats tant per a grans col·lectius com per agrups exclusius. www.livingit.cat
 • Cap a mar. Creació d’un centre turístico-pesquer al moll de pescadors de Barcelona per oferir productes turístics experiencials amb l’objectiu de divulgar i revaloritzar del patrimoni pesquer i mariner, així com activitats relacionades amb el món de la pesca. www.capamarbcn.com

 

A qui va adreçat

  • A Start-up DMC’s que tinguin un projecte en l’àmbit del disseny i la comercialització d’experiències turístiques diferents, més experiencials, més emocionals, amb l’objectiu de posar en valor els recursos turístics del seu territori i que vulguin dur-lo a terme de forma productiva i viable per tal de consolidar-se d’una manera accelerada. En el cas de tractar-se de projectes dirigits al públic que viatja per assistir a reunions i esdeveniments professionals, les experiències que es proposin hauran d’estar pensades per a grups, tenir un caràcter participatiu i innovador, i hauran de permetre complementar i donar un valor diferencial al programa professional aprofitant els recursos i atractius de Catalunya. 
  • empreses, especialment del sector de la intermediació turística, que vulguin reorientar la seva activitat cap aquest entorn de gestió de les experiències turístiques a les nostres destinacions.

    

 Requisits de participació

  • Estar constituït com a empresa. 
  • Empreses que tinguin cinc anys de vida com a màxim (en el cas d’empreses que vulguin reorientar la seva activitat, aquesta nova orientació no ha de tenir més de cinc anys). 
  • Empreses que tinguin com a mínim una persona dedicada a temps complet al projecte.

    

Calendari 2017 (edició tancada)

 • Presentació sol·licituds: fins el 15 de març de 2017
 • Selecció de propostes: entre el 16 de març i el 3 d’abril de 2017
 • Comissió d’avaluació: el 4 d’abril de 2017
 • Notificació dels 12 guanyadors: del 5 al 7 d’abril de 2017
 • Inici programa Start-DMC Tourism: 3 de maig de 2017

 

Criteris de valoració

Es valora:

  • La qualitat i la innovació de les experiències turístiques que es presentin i el seu ajust:
   • al model de competitivitat sostenible que es defineix al Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2013-2016.
   • a l’objectiu genèric d’incrementar la rendibilitat del turisme que rep Catalunya, objectiu que queda fixat al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2016.
   • a l’objectiu de dinamitzar l’activitat turística vacacional i de reunions als territoris, sobretot de l’interior de Catalunya i de les seves comarques de muntanya, que poden ajudar a desconcentrar i diversificar l’activitat turística al nostre país.
   • a la finalitat de generar experiències turístiques i de reunions més autèntiques, més emocionals, que reforcin el vincle del turista amb el territori que l’acull.
   • a l’objectiu d’ajudar a dinamitzar i posar en valor el patrimoni natural i cultural de Catalunya, com a elements de singularització de la nostra oferta.
  • La viabilitat econòmica i potencial de creixement del model de negoci que es presenti.

 

  • La sostenibilitat social i ambiental del model de negoci que es presenti.

    

  • El potencial d’atracció de turisme de qualitat, vacacional i de reunions i viatges d’incentius.

    

  • La capacitat d’aglutinar diferents agents del territori.

    

  • El perfil competencial de l’impulsor o impulsors de la proposta així com el nombre d’impulsors o implicats en el projecte.

    

Prestacions:

El programa posa a disposició de les empreses:

  • 30 hores de treball individual amb un mentor, amb l’objectiu de definir l’estratègia i impulsar un pla de creixement a mida. 
  • Sessions (tallers, capacitació,…) amb experts externs i/o emprenedors on es tracten les claus en els aspectes de validació, comercialització i management. 

  • Sessions per ampliar el coneixement del sector turístic i la xarxa de contactes. Des de visites i trobades amb professionals de l’ACT i del sector fins a sessions especialitzades amb experts.

El Pla, valorat en 6.000 € per projecte, no suposarà cap cost a les empreses seleccionades. 

 

Convocatòries anteriors

 

Edició 2015

Edició 2016

 

FAQ’s

 

Cal constituir-se en agència de viatges per participar en el projecte Start-DMC ?

Dependrà del tipus d’experiència que el projecte pretengui comercialitzar. Si es tracta d’experiències configurades per serveis solts, no serà necessari. Si les experiències son viatges combinats i, per tant, inclouen pernoctació i amb l’allotjament hi combinen serveis de transport, activitats o guiatge, sí. En qualsevol cas, la constitució com a Agència de Viatges actualment ha quedat molt simplificada )

 

Més enllà del suport que rebin en el programa, els 12 projectes seleccionats, tindran altres beneficis afegits?

Sí. Seran Membres Afiliats de l’Agència Catalana de Turisme, i s’adheriran a la Marca de Producte o Segell (en cas que n’hi hagi algun de constituït que hi encaixi) sense cost durant els 2 primers anys. A més, podran comercialitzar el seu producte a la plataforma Experience Catalunya de www.catalunya.com sense haver d’assumir costos d’intermediació durant el primer any. També podran gaudir d’ un 50% de descompte en dos dels cursos del Pla de Formació de l’Agència Catalana de Turisme,

 

Com es fa la selecció dels projectes ?

Es fa en tres fases:

  1. En primer lloc, es fa una selecció prèvia en funció del grau d’ajust al model turístic del Pla Estratègic de Catalunya de les experiències proposades.  
  2. La segona fase és la validació dels Plans de Negoci de les propostes finalistes. 
  3. La tercera, la validació de les competències d’emprenedoria dels impulsors dels projectes presentats.  
  4. La Comissió d’avaluació serà finalment qui decideixi quins són els 12 projectes seleccionats.

 

Quins tutors o mentors s’assignen als projectes ?

Professionals que poden aportar l’experiència dels projectes exitosos que han impulsat.

 

Pot ser seleccionat un projecte de construcció d’un allotjament rural ?

No. El projecte vol estimular la creació de producte turístic, d’experiències singulars, no el desenvolupament de recursos turístics. Els productes són el resultat de la combinació de serveis amb l’objectiu de crear experiències turístiques singulars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya