Inici > Start-DMC Tourism

Start-DMC Tourism

 

Introducció al projecte i objectius

La Direcció General de Turisme a través de l’Agència Catalana de Turisme, impulsa “Start-DMC Tourism”, el projecte que pretén estimular la creació i consolidació de DMC’s (Destination Management Companies) a Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta de productes turístics experiencials i la seva comercialització, i millorar l’experiència dels viatgers que visiten el nostre territori ja sigui per vacances o reunions.

Es tracta d’un projecte de suport a l’emprenedoria en la creació de producte turístic innovador i experiencial, que s’inicià l’any 2015 amb 10 projectes, continuà l’any 2016 i 2017 amb 12, i aquest any 2018 també seran 12 els projectes seleccionats. També s’inclouran projectes relacionats amb els viatges de reunions i incentius. 

El programa pretén dotar dels recursos necessaris per consolidar-se de forma accelerada a les empreses que requereixen suport en l’orientació i en l’inici del desplegament de la seva estratègia. En definitiva, té com a objectiu reduir al màxim el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement per a l’empresa.

 

A qui va adreçat

 • A Start-up DMC’s que tinguin un projecte en l’àmbit del disseny i la comercialització d’experiències turístiques diferents, més experiencials, més emocionals, amb l’objectiu de posar en valor els recursos turístics del seu territori i que vulguin dur-lo a terme de forma productiva i viable per tal de consolidar-se d’una manera accelerada. 
 • empreses, especialment del sector de la intermediació turística, que vulguin reorientar la seva activitat cap aquest entorn de gestió de les experiències turístiques a les nostres destinacions.

   

 Requisits de participació

 • Estar constituït com a empresa. 
 • Empreses que tinguin cinc anys de vida com a màxim (en el cas d’empreses que vulguin reorientar la seva activitat, aquesta nova orientació no ha de tenir més de cinc anys). 
 • Empreses que tinguin com a mínim una persona dedicada a temps complet al projecte.

   

Criteris de valoració

Es valorarà:

 • La qualitat de les experiències turístiques. Enguany, amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, l’Agència Catalana de Turisme ha declarat el 2018 com Any del Turisme Cultural. En aquest marc, es consideraran especialment aquelles empreses que es dediquen a una activitat turística relacionada amb el sector cultural (patrimoni cultural – material i immaterial, arts i indústries culturals i creatives, etc.), i que ofereixen serveis i activitats culturals que s’ajustin:
  • al model de competitivitat sostenible que es defineix al Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2013-2016.
  • a l’objectiu genèric d’incrementar la rendibilitat del turisme que rep Catalunya, objectiu que queda fixat al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2016.
  • a l’objectiu de dinamitzar l’activitat turística als territoris, sobretot de l’interior de Catalunya i de les seves comarques de muntanya, que poden ajudar a desconcentrar i diversificar l’activitat turística al nostre país.
  • a la finalitat de generar experiències turístiques més autèntiques, més emocionals, que reforcin el vincle del turista amb el territori que l’acull.
  • a l’objectiu d’ajudar a dinamitzar i posar en valor el patrimoni natural i cultural de Catalunya, com a elements de singularització de la nostra oferta.
 • La viabilitat econòmica i potencial de creixement del model de negoci que es presenti.
 • La sostenibilitat social i ambiental del model de negoci que es presenti.
 • El potencial d’atracció del turisme de qualitat.
 • La capacitat d’aglutinar diferents agents del territori.
 • El perfil competencial de l’impulsor o impulsors de la proposta així com el nombre d’impulsors implicats en el projecte.

 

Prestacions:

El programa posa a disposició de les empreses:

 • 30 hores de treball individual amb un mentor, amb l’objectiu de definir l’estratègia i impulsar un pla de creixement a mida. 
 • Sessions (tallers, capacitació,…) amb experts externs i/o emprenedors on es tracten les claus en els aspectes de validació, comercialització i management. 
 • Sessions per ampliar el coneixement del sector turístic i la xarxa de contactes. Des de visites i trobades amb professionals de l’ACT i del sector fins a sessions especialitzades amb experts.

El Pla, que està valorat en 6.000 € per projecte, no suposarà cap cost a les empreses seleccionades. 

 

Sol·licitud de participació

Per participar en aquesta edició de l’Start-DMC, cal enviar al correu electrònic startdmctourism@gencat.cat la següent documentació:

 • El full de sol·licitud (descarrega’l aquí)
 • La fitxa de presentació de l’empresa (descarrega-la aquí)
 • El currículum vitae del promotor o promotors
 • El pla de negoci (màx. 10 fulls) que inclogui: 
  • Pla d’organització: organigrama i descripció de les principals funcions de cada lloc de treball així com dels treballadors que ocupen o ocuparan cada lloc. Col·laboracions externes o amb autònoms.
  • Descripció detallada del client (turista al qual s’adreça): clients actuals i potencials, clients que té l’empresa, explicació detallada del tipus de turista o viatger de negocis al que es vol adreçar l’empresa (perfil, edat, nacionalitat, classificació) i com arribar al client (preu, producte, distribució i promoció).
  • Pla de creixement de l’empresa: explicació de l’estratègia de creixement, com es vol créixer.
  • Descripció detallada productes i serveis que l’empresa ofereix: experiències turístiques, finalitat, vincle amb el territori.
  • Explicació del Pla econòmic-financer: necessitats de tresoreria, pla de finançament, anàlisi del punt d’equilibri, compte de pèrdues i guanys i balanç de situació (previsió a tres anys i situació actual).

 

Calendari 2018 

 • Presentació sol·licituds: del 15 de febrer al 15 de març de 2018
 • Selecció de propostes: entre el 16 de març i el 20 d’abril de 2018
 • Comissió d’avaluació: el 23 d’abril de 2018
 • Notificació dels 12 guanyadors: del 25 al 27 d’abril de 2018
 • Inici programa Start-DMC Tourism: 10 de maig de 2018

 

Convocatòries anteriors

Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017

 

FAQ’s

Cal constituir-se en agència de viatges per participar en el projecte Start-DMC ?

Dependrà del tipus d’experiència que el projecte pretengui comercialitzar. Si es tracta d’experiències configurades per serveis solts, no serà necessari. Si les experiències són viatges combinats i, per tant, inclouen pernoctació en l’allotjament i combinen serveis de transport, activitats o guiatge, sí. En qualsevol cas, la constitució com a agència de Viatges actualment ha quedat molt simplificada.

 

Més enllà del suport que rebin en el programa, els 12 projectes seleccionats, tindran altres beneficis afegits?

Sí. Seran Membres Afiliats de l’Agència Catalana de Turisme, i s’adheriran a la Marca de Producte o al Segell (en cas que n’hi hagi algun de constituït que hi encaixi) sense cost durant els 2 primers anys. A més, podran comercialitzar el seu producte a la plataforma Experience Catalunya del www.catalunya.com sense haver d’assumir costos d’intermediació durant el primer any. També podran gaudir d’un 50% de descompte en dos dels cursos del Pla de Formació de l’Agència Catalana de Turisme.

 

Com es farà la selecció dels projectes ?

Es farà en tres fases:

En primer lloc, es farà una selecció prèvia en funció del grau d’ajust al model turístic del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya de les experiències proposades.  
La segona fase serà la validació dels Plans de Negoci de les propostes finalistes. 
La tercera, la validació de les competències d’emprenedoria dels impulsors dels projectes presentats.  
La Comissió d’avaluació serà finalment qui decideixi quins són els 12 projectes seleccionats.

 

Quins tutors o mentors s’assignen als projectes ?

Estan essent seleccionats. En qualsevol cas, professionals que poden aportar l’experiència dels projectes exitosos que han impulsat. 

 

Pot ser seleccionat un projecte de construcció d’un allotjament rural ?

No. El projecte vol estimular la creació de producte turístic, d’experiències singulars, no el desenvolupament de recursos turístics. Els productes són el resultat de la combinació de serveis amb l’objectiu de crear experiències turístiques singulars.


AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya