Inici > Start-DMC Tourism

Start-DMC Tourism

 

Introducció al projecte i objectius

La Direcció General de Turisme a través de l’Agència Catalana de Turisme i Catalunya Emprèn, impulsen “Start-DMC Tourism”, el projecte que pretén estimular la creació i consolidació de DMC’s (Destination Management Companies) a Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta de productes turístics experiencials i la seva comercialització.

Es tracta d’un projecte de suport a l’emprenedoria en la creació de producte turístic innovador i experiencial, que es va iniciar el 2015 amb 10 projectes, amb l’objectiu que les iniciatives més ben valorades puguin incorporar-se al programa Start-up Catalonia, de Catalunya Emprèn i per tant, disposin dels recursos necessaris per consolidar-se de forma accelerada. Enguany, han estat 12 els nous projectes seleccionats per formar-ne part:

 • Treasures of Catalonia
 • Spinatura
 • E-Bikerent
 • La Catalana d’Aborígens
 • Ebrelands
 • Atri Cultura
 • Travel Priorat
 • Fent país
 • Barcelona Zero Límits
 • Camí de ronda
 • Paddle in Spain
 • Go outdoor adventure

 

Públic objectiu

A qui va adreçat:

 • A emprenedors que tinguin un projecte en l’àmbit del disseny i la comercialització d’experiències turístiques diferents, més experiencials, més emocionals, amb l’objectiu de posar en valor els recursos turístics del seu territori i que vulguin dur-lo a terme de forma productiva i viable per tal de consolidar-se d’una manera accelerada.
 • A empresaris actius, especialment del sector de la intermediació turística, que vulguin reorientar la seva activitat cap aquest entorn de gestió de les experiències turístiques a les nostres destinacions.

 

Requisits de participació

 • Estar constituït com a empresa
 • Empreses que tinguin cinc anys de vida com a màxim 
 • Empreses que tinguin com a mínim una persona dedicada a temps complert al projecte

 

Criteris de valoració

Es valora:

 • La qualitat de les experiències turístiques que es presentin i el seu ajust a:
  • al model de competitivitat sostenible que es defineix al Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2013-2016.
  • a l’objectiu genèric d’incrementar la rendibilitat del turisme que rep Catalunya, objectiu que queda fixat al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2016.
  • l’objectiu de dinamitzar l’activitat turística als territoris, sobretot de l’interior de Catalunya o de les seves comarques de muntanya, que poden ajudar a desconcentrar i diversificar l’activitat turística al nostre país.
  • la finalitat de generar experiències turístiques més autèntiques, més emocionals, que reforcin el vincle del turista amb el territori que l’acull.
  • l’objectiu que ajudin a dinamitzar i posar en valor el patrimoni natural i cultural de Catalunya, com a elements de singularització de la nostra oferta.
 • La viabilitat econòmica i potencial de creixement del model de negoci que es presenti.
 • La sostenibilitat social i ambiental del model de negoci que es presenti.
 • El potencial d’atracció de turisme de qualitat.
 • La capacitat d’aglutinar diferents agents del territori.
 • El perfil competencial de l’impulsor o impulsors de la proposta així com el nombre d’impulsors o implicats en el projecte.

 

Prestacions:

Els projectes seleccionats s’integren gratuïtament al Pla Embarca del programa “Start-Up Catalunya”, el programa d’acceleració d’empreses de la Generalitat de Catalunya, format per una xarxa d’acceleradores ubicades arreu del territori. El Pla, que està valorat en 6.000€ per empresa, està pensat per a empreses que requereixen un suport en l’orientació i inici de desplegament de la seva estratègia, en definitiva, reduir al màxim el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement per a l’empresa.

Les aportacions de l’ACT a les empreses del programa Start DMC 2016 són:

 • Gratuïtat com a membres afiliats de l’Agència Catalana de Turisme durant els anys 2016 i 2017 i podran gaudir de tots els avantatges (visibilitat a la web com a afiliat, 10% de descompte en accions de promoció genèriques, 50% de descompte en formació genèrica (màxim 2 cursos, accés a intel·ligència de mercat, )
 • Gratuïtat en l’adhesió a una marca o segell , en el cas d’acompliment dels respectius requeriments, als segells i marques de l’ACT.
 • Comercialització privilegiada sense cost d’intermediació al canal de venda on line Experience Catalunya

 

Contingut mínim Pla Empresa de Start-DMC

a) Descripció detallada de l’equip promotor: currículum vitae de cadascun d’ells.

b) Pla d’organització: organigrama i descripció de les principals funcions de cada lloc de treball així com dels treballadors que ocupen o ocuparan cada lloc. Col·laboracions externes o amb autònoms.

c) Descripció detallada del client (turista al quan s’adreça): clients actuals i potencials, clients que té l’empresa, explicació detallada del tipus de turista (perfil, edat, nacionalitat, classificació) al que es vol adreçar l’empresa i com s’hi arriba (Preu, Producte, Distribució i Promoció).

d) Pla de creixement de l’empresa: explicació de l’estratègia de creixement, com es vol créixer.

e) Descripció detallada productes i serveis que l’empresa ofereix: experiències turístiques, finalitat, vincle amb el territori.

f) Explicació del Pla econòmic-financer: necessitats de tresoreria, pla de finançament, anàlisi del punt d’equilibri, compte de pèrdues i guanys i balanç de situació (previsió a tres anys i situació actual).

 

Calendari 2016 tancat

1) Presentació sol·licituds: fins el 29 de febrer de 2016
2) Selecció de propostes: entre 1 de març i 20 de març de 2016
3) Comissió d’avaluació: del 14 al 18 de març de 2016
4) Notificació dels 12 guanyadors: del 21 al 24 de març de 2016
5) Inici programa Start-up Catalonia: 4 d’abril de 2016

 

Edició 2015

 

FAQ’s

Cal constituir-se en Agència de Viatges per a participar al projecte Start-DMC ?

Dependrà del tipus d’experiència que el projecte pretengui comercialitzar. Si es tracta d’experiències configurades per serveis solts, no serà necessari. Si les experiències són viatges combinats i, per tant, inclouen pernoctació i amb l’allotjament hi combinen serveis de transport, activitats o guiatge, sí. En qualsevol cas, la constitució com a Agència de Viatges actualment ha quedat molt simplificada

  

Com es fa la selecció dels projectes ?

Es fa en tres fases:

 1. En primer lloc, es fa una selecció prèvia en funció del grau d’ajust al model turístic del Pla Estratègic de Catalunya de les experiències proposades. (ACT)
 2. La segona fase és la validació dels Plans de Negoci de les propostes finalistes. (Catalunya Emprén) 
 3. La tercera, la validació de les competències d’emprenedoria dels impulsors dels projectes presentats. (ACT)

 

Quins tutors o mentors s’assignen als projectes ?

Professionals que poden aportar l’experiència dels projectes exitosos que han impulsat.

 

Pot ser seleccionat un projecte de construcció d’un allotjament rural ?

No. El projecte vol estimular la creació de producte turístic, d’experiències singulars, no el desenvolupament de recursos turístics. Els productes son el resultat de la combinació de serveis amb l’objectiu de crear experiències turístiques singulars.

 


AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya