CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME ESPORTIU 2020
Catalunya, Costa Brava, Lloret de Mar
 
Presentació | Programa | Inscripcions | Ponents | Premsa | Papers | Contacte |   
 
 
 
Programa
 
Dia 1 
 
08.00–09.00 
Activitat esportiva
opcional  
 
09.00–10.00 
Registre i recollida d’acreditacions
 
10.00–10.30 
Inauguració oficial
 
10.30–11.30
Sesión 1 : Preparant l’escena: el turisme esportiu i la seva contribució al desenvolupament sostenible. Agenda 2030
 
Format: Ponència inaugural + sessió d’experts
Temes: Objectius del desenvolupament sostenible, Agenda 2030, valors de l’esport. L’impacte del turisme esportiu (desenvolupament social, mediambiental i econòmic).

11.30–12.00
Pausa cafè i networking

12.00–13.00
Sessió 2 : El turisme esportiu des d’una perspectiva de la demanda. Volum de mercat i potencial
 
Format: Taula rodona
Temes: Tendències de l’esport i l’activitat física. Des de l’esport professional d’elit fins a l’esport de lleure i amateur.

13.00–14.00
Sessió 3: Innovació en el desenvolupament de turisme esportiu: estadis, Jocs Olímpics i participació en massa a esdeveniments esportius
 
Format: Taula rodona
Temes: Preparar seus esportives, viabilitat i llegat després d’esdeveniments massius, els titulars dels drets i la sostenibilitat de les seus esportives i els esdeveniments.

14.00–15.30
Dinar i networking


15.30–16.30
Sessions de treball paral·leles

Sessió 4.1 :Esports a l’aire lliure. Marc mediambiental del turisme esportiu

Format: Taula rodona
Temes: Impacte dels esdeveniments esportius (social, mediambiental, econòmic). Capacitat de càrrega dels espais naturals i els entorns urbans per a esdeveniments esportius a l’aire lliure. Canvi climàtic i esdeveniments esportius. 

Sessió 4.2 :Diversitat i inclusió del turisme esportiu (dones, LGTB, esport adaptat)

Format: Taula rodona
Temes: Gènere, religió, diversitat cultural, accessibilitat: temes actuals que afecten l’esport i el turisme.

Sessió 4.3 : Les necessitats del visitant esportiu. La perspectiva de l’atleta i l’entrenador

Format: Taula rodona
Temes: Premisses per a l’organització exitosa d’estades d’entrenament, torneigs i esdeveniments.

16.30–17.00
Pausa cafè i networking

17.00–18.00
Sessió 5 : Governança exitosa d’una destinació i estratègies públiques i privades de turisme esportiu

Format: Taula rodona
Temes: Estratègies de governança locals, regionals i nacionals en turisme esportiu. Implicació del sector privat.

20.00–22.30
Sopar oficial 
Obert a tots els participants del congrés
 
 
Dia 2 
 
07.15–08.15
Activitat esportiva
opcional

09.00–9.30 
Sessió 6 : La transformació digital del turisme esportiu

Format: Conferència

9.30–10.30  
Sessió 7 : Tecnologies de l’esport, e-sports i turisme esportiu

Format: Taula rodona
Temes: L’impacte de les noves tecnologies a l’esport i a la indústria del turisme i en les actituds dels participants esportius i el seu consum.

10.30–11.00 
Pausa cafè i networking

11.00–12.00 
Sessió 8 : Màrqueting digital i comunicació de turisme esportiu

Format: Taula rodona
Temes: Nous mitjans, ràdio/teledifusió, patrocini, implicació dels afeccionats.

12.00–13.00 
Sessions de treball paral·leles
Sessió 9.1: Noves investigacions de turisme esportiu i perspectiva general

Format: Taula rodona
Temes: Estadístiques de turisme esportiu. Impacte del turisme esportiu (social, mediambiental i econòmic).

Sessió 9.2 : Comercialització del turisme esportiu

Format: Taula rodona
Temes: Tendències de la distribució del turisme esportiu i els esdeveniments, plataformes d’e-ticketing i mercat.

13.00–14.00  
Tancament i conclusions

14.00–15.30 
Dinar

| Sessions de tarda opcionals | 

15.30–16.30  
Sessions sobre comunicacions acadèmiques

15.30–16.30
Visites tècniques