Inici > Missió, visió, valors i model turístic

Missió, visió, valors i model turísticLa MISSIÓ de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) és contribuir a la prosperitat de Catalunya i del seu sector turístic, essent la seva veu a l’exterior, tot orientant-se a la captació i satisfacció d’un turisme de més valor afegit.

La VISIÓ de l’ACT és esdevenir el líder en màrqueting per al sector turístic català, els col·laboradors i els turistes, i un referent internacional.

Els VALORS corporatius són els següents:

. Innovació: ens convida a anar més enllà dels estàndards i qüestionar-nos els nostres processos i protocols marcats, aportant així noves solucions, i aconseguint ser un referent en el sector com a organisme dinàmic i amb visió de futur.

. Proactivitat: per tal de ser un equip altament competitiu hem de donar respostes de forma responsable i amb altes dosis d’iniciativa.

. Pensament positiu: i actitud positiva. Cal fer front a les dificultats convertint-les en reptes i en oportunitats per a créixer professionalment.

. Compromís: és un valor intrínsec que ens fa sentir la missió de l’Agència Catalana de Turisme com a pròpia i actuar en conseqüència.

. Visió global: anar més enllà de la nostra realitat més propera, tenint una perspectiva global de com nosaltres i els altres (socis i col·laboradors) podem contribuir a assolir els objectius del Pla de Màrqueting i tots junts fer de la nostra missió una realitat.

. Empatia: ens ajuda a relacionar-nos entre nosaltres i entendre el posicionament dels nostres companys, clients i sector, per tal d’actuar d’una forma més unida, trobar solucions i aconseguir els objectius comuns.

 

La sostenibilitat i el nostre model turístic

Un turisme sostenible és aquell que sap satisfer les necessitats del present sense comprometre’n les de les futures generacions.

La sostenibilitat en el model turístic català és un valor irrenunciable. Des del sector públic, però també des del privat, s’ha de mantenir el compromís d’apostar per una gestió el més sostenible possible, tant pel que fa a l’impacte sobre el medi ambient, com sobre la societat i l’economia. Actuar així ens assegura un futur millor, responent positivament als canvis ambientals i a les necessitats de la societat. Només amb aquesta actitud farem de Catalunya un millor país on viure i una millor destinació per als nostres visitants.

 

Turisme per a tothom

 

Publicació Turisme per a tothom

 

El turisme accessible ha esdevingut en una de les nostres principals línies estratègiques. Per aquest motiu, juntament amb en el sector, estem treballant per fer visible aquesta necessitat i, consegüentment, suprimir les barreres arquitectòniques i de comunicació. L’objectiu final és apropar l’oferta per tal que totes les persones puguin gaudir d’unes vacances i d’un temps lliure de qualitat i, especialment, aquelles amb mobilitat reduïda o amb discapacitat.

Fruit d’aquest treball hem publicat el manual “Turisme per a Tothom”, on es recullen consells i idees per millorar la qualitat dels equipaments així com la responsabilitat social del nostre sector.

Publicació en català

Publicació en castellà

Publicació interactiva en català  

Publicació interactiva en castellà  

 

Aquest manual ha estat seleccionat com a Bona Pràctica 2019 en la desena edició dels Premis Internacionals 2020 de la Fundació Design For All.

 

 

Sota el concepte de “persones amb necessitats d’accessibilitat” s’inclouen aquells individus que de manera permanent o temporal presenten dificultats que impacten en el desenvolupament de les seves activitats diàries. Ens referim a aspectes sensorials, de mobilitat, de comunicació o cognitius, així com limitacions amagades. Destaquen pel seu nombre les persones amb discapacitat, les majors de 65 anys amb alguna discapacitat associada i les que viatgen amb infants.

Per tal que el sector turístic català pugui disposar de dades sobre el volum de mercat amb necessitats d’accessibilitat dels diferents països emissors amb més potencial de demanda, hem elaborat les càpsules de vídeo Catalunya, destinació accessible. Aquesta llista de reproducció recull, per països, informació sobre les seves motivacions per viatjar, les destinacions que més escullen i eines per apropar-se a aquest segment de mercat.

A més de la càpsules informatives, també hem editat la publicació “Brief. Mercats emissors de turisme accessible”, que recull dades de turisme sobre les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en els diferents mercats emissors.

Publicació Brief. Mercats emissors de turisme accessible 

Catalunya, destinació sostenible

 

Catalunya és una destinació amb un alt compromís per abordar la seva gestió turística de manera ambiental, social i econòmicament sostenible. Per això, estem orientant l’estratègia i el màrqueting turístic en aquesta direcció. Un exemple d’aquesta voluntat és que des de l’any 2012 estem adherits al Programa d’acords voluntaris per al compromís amb la reducció de CO2, a través del qual ens hem compromès voluntàriament a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) més enllà del què obliga la normativa. La missió que ens hem marcat, però, només podrem aconseguir-la amb la complicitat i col·laboració de tot el sector turístic català.

 

Publicació Catalonia, a sustainable destination 

Per mostrar que la nostra destinació avança cap a una gestió cada vegada més sostenible, hem elaborat la publicació “Catalonia, a sustainable destination”, on es pot consultar un recull d’iniciatives públiques i privades que poden servir de referent sobre aquest tema per al conjunt d’empreses i entitats que formen el nostre sector.

Consulta la publicació en anglès – Catalonia, a sustainable destination  

 

 

 

 

 

Així mateix, hem preparat un conjunt de vídeos que tenen com a objectiu facilitar al sector turístic una millor gestió sostenible dels seus negocis. En aquestes peces informatives s’expliquen idees que van des de com gestionar l’ús de l’aigua, el consum d’energia i els residus, fins a fer un negoci més accessible o proporcionar eines per comunicar als clients les accions en gestió sostenible que s’estiguin aplicant.

Llista de reproducció – Catalunya, destinació sostenible

Consells per reduir el consum d’aigua 

Consells per reduir el consum d’energia

Consells per millorar la qualitat de l’aire

Consells per connectar els teus clients amb la natura

Consells per gestionar eficientment la teva empresa

Consells per incorporar les noves tecnologies al teu negoci

Consells per minimitzar i gestionar els residus

Consells per impulsar l’accessibilitat del teu negoci

Consells per supervisar el consum i les compres del teu negoci

 

 

 

 

 

En un mercat ple d’opcions similars quant al preu, la ubicació, la comoditat i la marca, els valors i les accions de sostenibilitat poden marcar i marquen la diferència d’un producte. Els consumidors prefereixen les empreses que són responsables mediambiental i socialment. Per tant, és necessari oferir productes interessants, atractius, originals i fàcils d’entendre, i és aquí on la sostenibilitat guanya terreny. Per aquest motiu, hem editat la publicació “Obre les portes”, on presentem les 5 preguntes que poden ajudar a promocionar i comunicar el caràcter únic i els esforços sostenibles d’una empresa.

Publicació Obre les portes


PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya