Inici > Marques i segells > Directori d’empreses

Directori d’empreses

Icono Directori d’empreses

Afiliats a l’Agència Catalana de Turisme

← Torna al directori

Directori d'empreses :Entrada # 2802
Logotip
Dades de l'empresa
Dades de l'empresa
Nom comercial en català
MUSEU DE LA VIDA RURAL
Nom comercial en anglès
MUSEUM OF RURAL LIFE
Nom comercial en castellà
MUSEO DE LA VIDA RURAL
NIF empresa
G08445942
Sector empresarial
Cultura
Subsector
Museus i centres d'exposició
Descripció de l'activitat en català

El Museu de la Vida Rural (MVR) comprèn totes les característiques de la vida tradicional a les viles i pobles de Catalunya, fent especial esment a la pagesia com a element primordialment destacat del món rural. Conté un variat fons de peces en exposició permanent relacionades amb la vida tradicional, la cultura, la pagesia, les arts i oficis artesanals. Les col·leccions del MVR es troben dividides en diverses seccions instal·lades museogràficament per recórrer a través del temps i fins a l'actualitat el coneixement del món rural català.

La funció del MVR és conservar aquest fons de peces, autèntic pòsit cultural de la nostra societat. Engloba també la difusió i divulgació de tot el que es troba relacionat amb la vida rural, fomenta la recerca etnològica i participa en investigacions i publicacions d'aquest caire amb tasques de conservació, restauració, documentació i difusió.

El MVR actua a més com a centre cultural obert, programant exposicions temporals que, a banda de fer incís en la temàtica etnològica del Museu, s'obre a qualsevol representació artística, esdevenint una infraestructura cultural de naturalesa polivalent a la Conca de Barberà.

Descripció de l'activitat en castellà

El Museu de la Vida Rural (MVR) muestra todas las características de la vida del campo en los pueblos del Mediterráneo, haciendo especial hincapié en el campesinado como elemento primordial del mundo rural. Contiene una rica colección de piezas en exposición permanente relacionadas con la vida tradicional, la cultura, el trabajo en el campo y los oficios artesanales. La colección del MVR se divide en secciones planteadas museográficamente como un recorrido a través del tiempo, desde el pasado a la actualidad, por los conocimientos del mundo rural.

La función del MVR es conservar esta colección de piezas que constituye el poso cultural de nuestra sociedad. También entre sus funciones están la difusión y divulgación de todo lo que guarda relación con la vida rural; el fomento de la investigación etnológica y la participación en estudios y publicaciones de este tipo con labores de conservación, restauración, documentación y difusión.

El MVR actúa, también, como centro cultural abierto, programando exposiciones temporales que, además de incidir en la temática etnológica del museo, abren sus puertas a cualquier representación artística, convirtiéndose así en una infraestructura cultural de naturaleza polivalente en su provincia.

Descripció de l'activitat en anglès

The Museu de la Vida Rural (MVR) – the Museum of Rural Life – has a scope encompassing all aspects of traditional life in Catalonia’s towns and villages, with special emphasis on farmers as the foremost aspect of the rural world. The Museum features a diversity of holdings on permanent display in connection with traditional life, culture, country folk, and arts and crafts. MVR’s collections are shown in various attractively designed sections allowing visitors to travel in time, from the past to the present, through the rural Catalonia.

The role of MVR is to conserve these holdings, which are a true cultural heritage of our society. It also seeks to reach out and to spread the knowledge of all things relating to rural life, to foster ethnological research and to participate in studies and publications in this field through its work of conservation, restoration, documentation and dissemination.

Likewise, MVR acts as an open cultural centre, holding temporary exhibitions which, in addition to highlighting the Museum’s ethnological interests, are open to all forms of artistic creation, making MVR a multifaceted cultural facility in the Conca de Barberà region where it is located.

Telèfon
977 870 576
Web
http://www.museuvidarural.cat
E-Mail
info@museuvidarural.cat
Web en castellà
http://
Web en anglès
http://
Adreça
Adreça
http://
Carrer
Carretera de Montblanc
Número
35
Codi postal
43440
Província
Tarragona
Municipi
L'Espluga de Francolí
Interlocutor/a amb l'ACT
Nom
ROGER
Cognoms
ÒDENA
Càrrec
GESTOR COMERCIAL
Telèfon
977 870 576
Mòbil
680 84 46 36
E-Mail
rodena@museuvidarural.cat
Marques
  • natura-i-muntanya-en-familia
Approved? (Admin-only)
  • Approved
ORIGIN_ENTRY_ID
2801
ORIGIN_FORM_ID
4
E-mail representant
rrosich@museuvidarural.cat

PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya