Inici > Marques i segells > Directori d’empreses

Directori d’empreses

Icono Directori d’empreses

Afiliats a l’Agència Catalana de Turisme

← Torna al directori

Directori d'empreses :Entrada # 210
Logotip
Dades de l'empresa
Dades de l'empresa
Nom comercial en català
Anigami Experiències
Nom comercial en anglès
Anigami Experience
Nom comercial en castellà
Anigami Experiéncias
NIF empresa
B63178636
Sector empresarial
Turisme actiu i esportiu
Subsector
Empreses de turisme actiu
Descripció de l'activitat en català

Distingida pel Govern de Catalunya i les administracions catalanes pel seu caràcter innovador i de respecte al medi ambient,
(Diploma de Turisme de Catalunya a la Innovació el 2007 + Diploma de la Diputació de Barcelona al Caràcter respectuós amb el medi ambient en 2003 + Certificació SICTED (sistema integral de calidad turistica en destinos) pel Ministerio de Industria, Energia y Turismo del 2006 al 2018) i amb el distintiu Biosphere Tourism 2017 fins l'actualitat.
Anigami Aventura SL s’ha especialitzat (des del 1992) en el desenvolupament de solucions innovadores que aportin valor i experiències enriquidores i segures a les persones, en diverses linies de treball, àmbits i sectors com son el turisme, l’educació, els treballs especials en alçada, el Rigging en espectacles o la gestió de la seguretat en esdeveniments.
Actuant en escenaris com:
• Turisme Actiu i d’Aventura des del 1992 (clients com Govern de Catalunya, Bayer, Nestlé, Canon, Siemens, Nissan, Danone, Ferrovial, BNP Paribas, La Caixa, Catalunya Bank, Zurich, BBVA, etc)
• Treballs aeris especialitzats en grans estructures des del 2003 (Aerogeneradors, ponts, escenaris, torres de telecomunicacions, plataformes petrolíferes…)
• Treballs de rigging en espectacles, rodatges de cinema i publicitat des del 2005 (clients com La Fura dels Baus, Comediants, Voilá, CBS América, TV3, TV1, TV2, Antena 3, Oberon Cinematográfica, Japan Productions, en més de 50 paísos arreu dels 5 continents)
• Inclusió social des del 1999 (Projecte Dreams- Fundació Catalonia, Jocs Paralímpics Londres 2012, Raid dels Ausetans, Projecte No Tinc Son, etc)
Actualment Anigami gestiona un Centre d’Oci al Collsacabra amb un Parc d’Aventura amb un equip de 20 persones i més de 6000 visitants l’any. Coordina activitats d’oci i lleure per a infants amb un equip de 120 instructors per a més de 800 escolars anualment. Produeix espectacles aeris i d’aventura a pobles i ciutats arreu del territori español per a marques, corporacions i administracions on participen anualment milers de persones. Codirigeix la produccció tècnica i de seguretat de gran part dels macroespectacles internacionals de la companyia La Fura dels Baus per tot el món. Lidera el projecte Dreams dirigit al sector sociosanitari. Coordina la instal.lació i producció de pistes de gel en tot el territori español. Gestiona la instal.lació, topografia i manteniment de recorreguts marcats arreu del país per al Govern de Catalunya.

Descripció de l'activitat en castellà

Distinguida por el Gobierno de Catalunya y las administraciones catalanas por su carácter innovador y de respeto al medio ambiente,
(Diploma de Turismo de Catalunya a la Innovación en 2007 + Diploma de la Diputación de Barcelona en el Carácter respetuoso con el medio ambiente 2003 + Certificación SICTED (sistema integral de calidad turística en Destinos) por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del 2006 al 2018) y con el distintivo Biosphere Tourism 2017 hasta la actualidad.
Anigami Aventura SL ha especializado (desde 1992) en el desarrollo de soluciones innovadoras que aporten valor y experiencias enriquecedoras y seguras a las personas, en varias líneas de trabajo, ámbitos y sectores como son el turismo, la educación, los trabajos especiales en altura, el Rigging en espectáculos o la gestión de la seguridad en eventos.
Actuando en escenarios como:
• Turismo Activo y de Aventura desde 1992 (clientes como Gobierno de Cataluña, Bayer, Nestlé, Canon, Siemens, Nissan, Danone, Ferrovial, BNP Paribas, La Caixa, Catalunya Bank, Zurich, BBVA, etc)
• Trabajos aéreos especializados en grandes estructuras desde 2003 (Aerogeneradores, puentes, escenarios, torres de telecomunicaciones, plataformas petrolíferas ...)
• Trabajos de rigging en espectáculos, rodajes de cine y publicidad desde el 2005 (clientes como La Fura, Comediants, voilà, CBS América, TV3, TV1, TV2, Antena 3, Oberon Cinematográfica, Japan Productions, en más de 50 países partes de los 5 continentes)
• Inclusión social desde 1999 (Proyecto Dreams- Fundación Catalonia, Juegos Paralímpicos Londres 2012, Raid de los Ausetans, Proyecto No Tengo Son, etc)
Actualmente Anigami gestiona un Centro de Ocio en el Collsacabra con un Parque de Aventura con un equipo de 20 personas y más de 6000 visitantes al año. Coordina actividades de ocio y tiempo libre para niños con un equipo de 120 instructores para más de 800 escolares anualmente. Produce espectáculos aéreos y de aventura en pueblos y ciudades en todo el territorio español para marcas, corporaciones y administraciones donde participan anualmente miles de personas. Codirige la produccción técnica y de seguridad de gran parte de los macroespectáculos internacionales de la compañía La Fura por todo el mundo. Lidera el proyecto Dreams dirigido al sector sociosanitario. Coordina la instalación y producción de pistas de hielo en todo el territorio español. Gestiona la instalación, topografía y mantenimiento de recorridos marcados por todo el país para el Gobierno de Catalunya

Descripció de l'activitat en anglès

Distinguished by the Government of Catalonia and the Catalan administrations for their innovative nature and respect for the environment,
(Tourism Diploma of Catalonia for Innovation in 2007 + Diploma of the Diputació de Barcelona to the Environmentally Friendly Character in 2003 + SICTED certification (integral system of tourist quality in destinations) by the Ministry of Industry, Energy and Tourism of 2006 to 2018) and with the Biosphere Tourism 2017 badge to date.
Anigami Aventura SL has been specialized (since 1992) in the development of innovative solutions that add value and rich experiences to people, in different lines of work, fields and sectors such as tourism, education, work special in height, show rigging or event security management.
Acting in scenes like:
Active and Adventure Tourism since 1992 (clients such as Government of Catalonia, Bayer, Nestlé, Canon, Siemens, Nissan, Danone, Ferrovial, BNP Paribas, La Caixa, Catalunya Bank, Zurich, BBVA, etc.)
• Aerial work specializing in large structures since 2003 (wind turbines, bridges, stages, telecommunications towers, oil platforms ...)
• Rigging work on shows, film shoots and advertising since 2005 (clients such as La Fura dels Baus, Comediants, Voilá, CBS América, TV3, TV1, TV2, Antena 3, Oberon Cinematográfica, Japan Productions, in more than 50 countries. across 5 continents)
• Social inclusion since 1999 (Dreams Project - Catalonia Foundation, London 2012 Paralympic Games, Ausetans' Raid, I Have No Son Project, etc)
Anigami currently manages a Leisure Center in Collsacabra with an Adventure Park with a team of 20 people and more than 6000 visitors a year. Coordinates leisure and children's activities with a team of 120 instructors for more than 800 schoolchildren annually. It produces aerial and adventure shows in towns and cities throughout the Spanish territory for brands, corporations and administrations where thousands of people participate annually. He co-directs the technical and security production of much of La Fura dels Baus' international macro shows around the world. He leads the Dreams project aimed at the healthcare sector. He coordinates the installation and production of ice rinks throughout Spain. Manages the installation, topography and maintenance of marked routes throughout the country for the Government of Catalonia.
Envia suggeriments
Historial
Desades
Comunitat

Telèfon
937447295
Web
http://www.anigami.cat
E-Mail
gerard@anigami.cat
Web en castellà
http://www.anigami.cat
Web en anglès
http://www.anigami.cat
Adreça
Adreça
http://www.anigami.cat
Carrer
Mas Les Comes
Número
Ctra C-153 km 18,7
Codi postal
08511
Província
Barcelona
Municipi
L'Esquirol
Localitat
L'Esquirol
Xarxes Socials
Xarxes Socials
L'Esquirol
Facebook
https://www.facebook.com/anigami
Instagram
https://www.instagram.com/anigamiexperience/
Youtube
https://www.youtube.com/user/AnigamiAventuraSL
Twitter
https://twitter.com/Anigamis
Interlocutor/a amb l'ACT
Nom
Gerard
Cognoms
Costa Orriols
Càrrec
Director - gerent
Telèfon
937447295
Mòbil
629770408
E-Mail
gerard@anigami.cat
Marques
  • ecoturisme
  • actiu-i-aventura
Approved? (Admin-only)
  • Approved
ORIGIN_ENTRY_ID
73
ORIGIN_FORM_ID
4
E-mail representant
gerard@anigami.cat

PROGRAMES I PROFESSIONALS

ACT Tarragona Turisme Diputacio Lleida ddgi Twitter Barcelona Turisme Cambres Catalunya